menu-icon menu-icon
Domov

otp KONTO REZERVNÝ / SOCIÁLNY fond

Doplnkový účet pre vyčlenenie časti finančných prostriedkov na rezervný alebo sociálny fond – je určený pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby. Je možné ho zriadiť k účtom otp BIZNIS Konto, otp FOND Konto alebo otp CITY Konto.

Výhody otp KONTO REZERVNÉHO/SOCIÁLNEHO fondu

 • výhody bežného účtu v plnom rozsahu, avšak bez možnosti vydania platobnej karty,
 • okamžité disponovanie s prostriedkami v rámci celej siete pobočiek OTP Banky,
 • nízky poplatok za vedenie konta.

Poplatok za otp KONTO REZERVNÝ/SOCIÁLNY fond: 2,50 (mesačne)


Možnosti transakcií a služieb
(spoplatnené v zmysle platného cenníka):

 • realizovanie pravidelných a nepravidelných bezhotovostných úhrad,
 • realizovanie inkasných platieb,
 • realizovanie expresných prevodov – okamžitý prevod prostriedkov medzi účtami v rámci banky,
 • disponovanie s prostriedkami pomocou šekovej knižky, ktorá umožňuje platiť šekmi OTP Banky,
 • blokovanie zvolenej sumy prostriedkov na základe Vašej žiadosti,
 • realizovanie vkladov a výberov hotovosti,
 • realizovanie zmenárenských činností,
 • realizovanie domáceho a zahraničného platobného styku prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • možnosť prevodu úrokov v prospech konta, ku ktorému sa zriaďuje,
 • možnosť účtovania poplatkov na ťarchu konta, ku ktorému sa zriaďuje.
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.