menu-icon menu-icon
Domov

SEPA

Jednotná oblasť platieb v eurách

SEPA (Single Euro Payments Area) – jednotná oblasť platieb v eurách – je iniciatíva v oblasti platobnej integrácie umožňujúca vykonávať bezhotovostné platby v mene EUR v celom SEPA priestore z jedného účtu umiestneného kdekoľvek v tejto oblasti pomocou jednotného súboru platobných nástrojov rovnako ľahko, efektívne a bezpečne ako pri domácich platbách.

Základnými SEPA platobnými schémami, ktoré vytvorila Európska platobná rada (European Payment Council) sú SEPA úhrada a SEPA inkaso, ktoré budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách: krajiny Európskej únie Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako a San Marino.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14. marca 2012 bol 1. február 2014 stanovený ako termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá v eurách.

Tento termín v súvislosti s prechodom na SEPA prináša v zmysle európskej legislatívy do platnosti nové pravidlá pre banky aj ich klientov pre spracovanie platieb a inkás v rámci platobného styku. Zmeny, ktoré zo zavedenia tejto legislatívy vyplývajú, sú záväzné pre všetkých účastníkov platobného styku, teda banky aj klientov.

Pre viac informácií o SEPA kliknite sem

Praktické otázky

Individuálni klienti

Mení sa pre mňa ako klienta s bežným používaním účtu – platby kartou, domáce trvalé príkazy a inkasá v rámci SR napríklad za plyn alebo elektrinu situácia kvôli prechodu na SEPA?
Pre bežného klienta sa z pohľadu existujúcich služieb (trvalé príkazy, inkasá, platby kartou, a pod.) nič nemení. Všetky služby fungujú od 1.2.2014 rovnakým spôsobom ako do tohto dátumu.

Ako postupovať pri zadávaní platobných príkazov v rámci SR od prechodu na SEPA??
Aj po zavedení povinných štandardov SEPA od 1.2.2014 je ešte počas ďalších 2 rokov možné používať v rámci Slovenskej republiky staré tlačivá pre platobné príkazy. Hlavný rozdiel je vo formáte čísla účtov. Pokiaľ posielate platbu v rámci SR a máte k dispozícii číslo účtu v starom formáte (BBAN), je nutné použiť staré tlačivo pre platobný príkaz. Pokiaľ budete mať číslo účtu prijímajúcej strany v novom formáte (IBAN), je nutné použiť nové SEPA tlačivo.

Ako postupovať pri zadávaní platobných príkazov do zahraničia od prechodu na SEPA?
V prípade posielania SEPA príkazov do zahraničia v rámci SEPA priestoru je potrebné použiť nový SEPA platobný príkaz namiesto Zahraničného platobného príkazu. Nové SEPA tlačivo zjednodušuje vystavenie cezhraničného SEPA príkazu, keďže je potrebné vyplniť menej povinných polí ako v prípade starého tlačiva. V každom prípade sú klientovi k dispozícii klientski pracovníci ktorejkoľvek pobočky OTP Banky.

Podnikatelia a právnické subjekty

Aké výhody môže využiť podnikateľ po prechode na SEPA?
Podnikatelia využívajú rovnaké výhody prechodu na SEPA ako klienti fyzické osoby, navyše však majú po novom možnosť inkasovať finančné prostriedky zo zahraničia. V rámci SEPA priestoru je možné používať SEPA inkasá za rovnakých podmienok ako v rámci SR. Podnikateľovi stačí mať účet v jednej krajine SEPA priestoru (napr. v Nemecku) a môže vysielať SEPA inkasá za rovnakých podmienok do všetkých ostatných krajín SEPA priestoru, vrátane SR. V OTP Banke taktiež pribudla možnosť posielania trvalých SEPA príkazov za rovnakých podmienok ako v rámci SR.

Poskytuje OTP Banka podnikateľom poradenstvo pri SEPA úhradách/ SEPA inkasách do zahraničia?
Informácie poskytne ktorákoľvek pobočka OTP Banky alebo Call centrum na čísle 0850 111 222 v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00.

Poskytuje OTP Banka úplnú funkčnosť SEPA Direct Debit?
OTP Banka poskytuje od 1.2.2014 službu SEPA Derict Debit (Core) (SDD) iba v roli debtora, čo znamená, že klienti môžu naďalej platiť svoje inkasá z účtu v OTP Banke. Nebudeme však poskytovať službu SDD v roli inkasanta. To znamená, že firma, ktorá má vedený účet v OTP Banke nemôže inkasovať klientov, ktorí majú účty vedené v iných bankách ako OTP Banke.

Poskytuje OTP banka Slovensko službu SEPA Direct Debit B2B?
Áno, pre službu SEPA Direct Debit B2B platí rovnaký súhlas so SEPA inkasom ako pre SEPA Direct Debit  Core.

Je služba SEPA Direct Debit B2B pre niektoré subjekty povinná?
Služba SDD B2B je nepovinná a tým pádom nemôže žiadny subjekt nútiť niekoho iného k jej používaniu.

Povinná služba je SEPA Direct Debit Core (ktorú OTP Banka poskytuje v roli debtora) a ktorú môžu samozrejme využívať aj podnikateľské subjekty (žiadne nariadenie nedáva za povinnosť používať podnikateľským subjektom službu B2B).

Služba SDD B2B bola zo strany EPC (European Payment Council) zavedená ako dodatková nepovinná služba. Táto služba SDD B2B je technicky totožná so službou SDD Core, pri obchodných podmienkach však jej použitie zvýhodňuje stranu kreditora (inkasanta). SDD B2B totiž okrem skrátenia posledného termínu zaslania inkasa pred splatnosťou (1 deň namiesto 2 dní pre SDD Core) obmedzuje platcu inkasa aj nemožnosťou žiadania vrátenia inkasa po podstatne kratšej lehote ako v prípade SDD Core.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/sepa-1