menu-icon menu-icon
Domov

SEPA inkasá

Tuzemské SEPA inkasá – realizované v mene EUR na podnet príjemcu z inej banky v SR

Cezhraničné SEPA inkasá – realizované v mene EUR na podnet príjemcu z inej banky v rámci krajín SEPA.

Príkaz na vykonanie prevodu dáva príjemca platby, povolenie k inkasu dáva platiteľ priamo príjemcovi platby na základe Mandátu.

Platiteľ SEPA inkasa musí predložiť OTP Banke podpísaný Súhlas so SEPA inkasom.

Povinné náležitosti súhlasu so SEPA inkasom:

  • IBAN platiteľa
  • Názov účtu platiteľa
  • CID - identifikátor príjemcu
  • UMR - referenčné číslo mandátu udeleného príjemcovi
  • Limit - maximálna výška jednotlivej sumy inkasa
  • Dátum a podpis majiteľa účtu

V súlade s prijatým štandardom podmienečne chráneného účtu môže klient predložiť Súhlas so SEPA inkasom iba prostredníctvom pobočky najneskôr v bankový pracovný deň predchádzajúci doručeniu príkazu na SEPA inkaso zo strany príjemcu.

V súčasnosti poskytuje OTP Banka SEPA Inkaso v rámci služieb Core.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.