menu-icon menu-icon
Domov
19.10.2016

Dôležité informácie - podvodné emaily zasielané v mene banky

Vážení klienti, OTP Banka zaznamenala v posledných dňoch zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Viac informácií v ozname.

Vážení klienti,

OTP Banka Slovensko, a.s. zaznamenala v posledných dňoch  zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že banka od klientov takýmto spôsobom nikdy nevyžaduje prezradenie prihlasovacích a osobných údajov, prípadne viaceré autentifikačné alebo autorizačné údaje naraz.

Bezpečnostné pravidlá a odporúčania pri používaní elektronického bankovníctva nájdete na webových stránkach OTP Banky Slovensko, a.s. v sekcii Bezpečnosť  (www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu).

V prípade, že ste prostredníctvom tohto podvodného formulára odoslali svoje  prihlasovacie údaje alebo tel. číslo, prosíme, bezodkladne si zmeňte prihlasovacie heslo a obráťte sa na Call Centrum na telefónnom čísle 0850 111 222 (zo zahraničia +421 2 5720 5080), alebo na najbližšiu ľubovoľnú pobočku banky.

Základné pravidlo pri bezpečnom používaní Internet bankingu:

  • Ešte pred vyplnením požadovaných vstupných údajov (PID, heslo) sa presvedčte o tom, že komunikácia naozaj prebieha medzi klientskym komunikačným zariadením a serverom banky a to kontrolou adresy v prehliadači, ktorá má vyzerať nasledovne: https://otpdirekt.otpbanka.sk a kontrolou certifikátu vydaného certifikačnou autoritou Verisign pre OTP Banku Slovensko, a.s. (dvojklikom na visiaci zámok v dolnej časti prehliadača). V prípade, že adresa je odlišná od uvedenej, alebo certifikát je neplatný, alebo nie je vydaný pre OTP Banku Slovensko, a.s. certifikačnou autoritou Verisign, je potrebné okamžite prerušiť spojenie.

Adresa v prehliadači - najčastejšie používané webové prehliadače

  • Internet Explorer

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

 

Príklady podvodných emailov

Príklad č.1:

Podvodný email je písaný v slovenčine, ale je možné postrehnúť zreteľné jazykové a štylistické chyby – pravdepodobne bol preklad realizovaný automatom. Preklik uvedený v maile vás smeruje na podvodnú prihlasovaciu stránku, ktorá sa podobá na stránku Internet bankingu OTP Banky. Tu môžete postrehnúť dve zásadné nezrovnalosti: url adresa v prehliadači nie je v tvare https://otpdirekt.otpbanka.sk a pri prihlasovaní ste dožadovaný o viac informácií ako je potrebné. OTP Banka pri prihlasovaní vyžaduje iba PID a heslo do IB.


Príklad č.2:

Verzia podvodného emailu v inom jazyku ako slovenčina.