menu-icon menu-icon
Domov
17.02.2020

OTP Bank predáva slovenskú dcérsku spoločnosť

Belgická KBC Group (materská spoločnosť ČSOB) a maďarská OTP Bank dohodli, že KBC Bank nadobudne vlastníctvo 99,44% akcií OTP Banky Slovensko

K podpísaniu zmluvy prišlo 17. febrára 2020. Transakcia stále podlieha regulačnému súhlasu Národnej banky Slovenska (NBS), schváleniu Národnou bankou Belgicka (NBB), Európskej centrálnej banky (ECB) a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Strany zapojené do transakcie očakávajú, že dohoda sa uzavrie v druhom, najneskôr v treťom štvrťroku 2020.

Po získaní potrebných regulačných schválení sa KBC Bank stane novou materskou spoločnosťou OTP Banky Slovensko. Logickým ďalším krokom bude právna a prevádzková fúzia ČSOB Banky - slovenskej dcérskej spoločnosti KBC - a OTP Banky Slovensko. KBC verí v pozitívny prínos spolupráce a víta zamestnancov OTP Banky Slovensko do rodiny KBC a ČSOB, ktorými sa stanú po ukončení transakcie. Obchodné meno OTP Banky Slovensko zostane až do ukončenia fúzie zachované, aby sa zabezpečil plynulý prechod pre zákazníkov a zamestnancov pod novú značku.

OTP Banka Slovensko si bude aj naďalej s podporou ČSOB plniť všetky svoje záväzky na bankovom trhu a poskytovať profesionálny servis najvyššej kvality všetkým svojim klientom. Od klientov OTP Banky si transakcia nebude vyžadovať žiadne aktívne kroky. Toto spojenie nebude mať vplyv na rozsah poskytovaných služieb, na vyplácanie príspevkov správcu Nadácie Gábora Bethlena a tiež možnosť komunikovať na vybraných pobočkách v maďarskom jazyku.

Sándor Csányi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank, k predaju uviedol: „Skupina OTP neustále pracuje na zvyšovaní svojho podielu na trhu v regióne strednej a východnej Európy prostredníctvom organického rastu a akvizícií. Skupina sa snažila naplniť túto stratégiu aj počas svojho takmer dvadsaťročného pôsobenia na Slovensku. Za toto obdobie sa však nepodarilo zvýšiť trhový podiel na optimálnu úroveň, preto sa manažment rozhodol túto investíciu predať. Umožní to našej skupine zamerať sa na trhy, na ktorých budeme môcť dosahovať vyššie podiely.

Od samého začiatku procesu predaja bolo pre vedenie OTP Bank mimoriadne dôležité dohodnúť sa s partnerom, ktorý bude schopný naďalej poskytovať zákazníkom OTP Banky Slovensko inovatívne finančné riešenia a vysoký štandard služieb. A pre našich slovenských kolegov sme hľadali stabilného zamestnávateľa, ktorý dokáže garantovať ich odborný rast.

Som presvedčený, že nový vlastník KBC Group ponúkne pre našich klientov a kolegov množstvo nových možností do budúcnosti.

Chcel by som sa poďakovať vedeniu a kolegom z OTP Banky Slovensko za ich profesionálnu a obetavú prácu v priebehu takmer dvoch desaťročí, počas ktorých sa naša dcérska banka stala stabilnou súčasťou bankového sektora na Slovensku s kvalitnými službami pre svojich klientov.“

Johan Thijs, generálny riaditeľ KBC Group, víta dnešnú dohodu: „Dnešné uzatvorenie dohody je plne v súlade s našou stratégiou a cieľom byť na kľúčových trhoch referenciou v oblasti bankopoistenia. Tak pre retailových klientov, ako aj podnikateľov, a to od mikro až po stredne kapitalizované spoločnosti.

Na slovenskom trhu pôsobíme prostredníctvom ČSOB Banky od roku 2002. Akvizícia OTP Banky Slovensko nám umožňuje podstatne posilniť naše postavenie na trhu, pri zachovaní efektívneho modelu fungovania a zároveň posilnení našej značky a povedomia o nej na vysoko konkurenčnom slovenskom trhu.

Je to pre nás príležitosť poskytovať kvalitné, spoľahlivé a komplexné finančné služby širšej skupine klientov, ktorí budú z tohto spojenia nepochybne profitovať.“

Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB Banky uviedol:  "Dnešok je ďalším významným míľnikom pre skupinu ČSOB na Slovensku. Umožní nám to posilniť našu trhovú pozíciu a úlohu, ktorú zohrávame pri podpore slovenskej ekonomiky a v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Sme presvedčení o tom, že tak klienti ako aj zamestnanci OTP Banky Slovensko, ktorých týmto srdečne vítame, budú významne profitovať zo zlúčenia do jednej a ešte silnejšej banky. Klientom garantujeme prístup ku kvalitným, inovatívnym a moderným finančným produktom a službám, ktoré sú podporené tak technológiami, ako aj nenahraditeľným osobným a profesionálnym prístupom.

 Veľmi si vážim zamestnancov, ktorí radi spolupracujú, prichádzajú s dobrými nápadmi a použijúc športovú terminológiu, majú ťah na bránku. A preto budem veľmi rád, ak sa aj naši noví kolegovia z OTP Banky Slovensko rozhodnú s nami zdieľať svoje nápady a skúsenosti.“

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako univerzálna banka poskytujúca bankové produkty a služby jednotlivcom a právnickým osobám. Od 4. apríla 2002 je najväčšia maďarská banka OTP Bank Plc. jej majoritným akcionárom. Trhový podiel OTP Banky Slovensko z hľadiska celkových aktív predstavuje 1,69 %. Banka v súčasnosti prevádzkuje 58 pobočiek na celom území Slovenska a má približne 176 000 retailových a 14 400 firemných a SME klientov.

Belgická KBC Bank je jednou z vedúcich finančných skupín v Európe s 11 miliónmi klientov a 42 000 zamestnancami. Prostredníctvom svojej dcérskej banky ČSOB je významným hráčom na slovenskom trhu. ČSOB má na slovenskom trhu viac ako 50-ročnú tradíciu a je zároveň jednou z najvýznamnejších a najsilnejších bánk. Ako univerzálna banka poskytuje služby pre všetky segmenty klientov: maloobchod, samostatne zárobkovo činné osoby, malé a stredné podniky a korporátni klienti, ako aj inštitucionálni a súkromní klienti. Banka je súčasťou finančnej skupiny ČSOB, ktorá zahŕňa aj ČSOB stavebnú sporiteľňu, ČSOB Leasing, ČSOB Real a ČSOB Nadáciu. ČSOB Poisťovňa je pridruženou spoločnosťou ČSOB.

Zmluvy, ktoré uzatvárala a uzatvára OTP Banka ako sprostredkovateľ (Viazaný finančný agent) pre spoločnosti AXA d.s.s. a.s.; AXA d.d.s. a.s.; IAD Investments, správ. spol., a.s.; Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., sú platné a ich podmienky ostanú v platnosti aj v čase akvizície belgickou KBC Group, ktorá je materskou spoločnosťou ČSOB.

Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/sk/clanok/otp-bank-predava-slovensku-dcersku-spolocnost/70