menu-icon menu-icon
Domov
02.09.2021

OTP Banka Slovensko a ČSOB sa od 1. októbra zlúčia

Vaše služby a produkty budete môcť po zlúčení využívať v ČSOB rovnako ako doteraz, vrátane vydanej platobnej karty a čísla vášho účtu.

Spojenie OTP Banky a ČSOB od 1. októbra bude pre Vás znamenať rozšírenie produktového portfólia, širšiu sieť bankomatov, dostupnejšie pobočky, väčšie možnosti online spravovania Vašich financií a istotu stability vo väčšej, zlúčenej banke a finančnej skupine. 

Pobočky a bankomaty budú po zlúčení označené logom ČSOB. Nové produkty a služby bývalej OTP Banky už nebudú predávané, no tie už existujúce budú štandardne servisované vo vybraných pobočkách v rámci samostatných pracovísk. Nemení sa elektronické bankovníctvo, ani prihlasovacie údaje. 

Zlúčením OTP Banky a ČSOB sa stanete klientkou alebo klientom ČSOB. Stále však budete môcť využívať produkty bývalej OTP Banky. Ich prechod na produkty ČSOB bude postupný a o jednotlivých krokoch súvisiacich s aktiváciou produktov ČSOB Vás bude včas informovať.

Dôležité informácie v súvislosti so spájaním obidvoch bánk:  

OTP Banka Slovensko, a.s., sa od 1. októbra 2021 zlúči s Československou obchodnou bankou, a.s.

Spoločnosť OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 335/B sa zlúči s účinnosťou od 1. októbra 2021 so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4314/B. Zlúčenie obidvoch bánk bolo schválené príslušnými orgánmi bankového dohľadu.  

 

Zmluvy uzatvorené na produkty a služby v OTP Banke zostávajú nezmenené aj po zlúčení

OTP Banka v súlade so Zákonom o bankách a Zákonom o cenných papieroch dňom účinnosti zlúčenia zanikne, pričom univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv a povinností sa stane Československá obchodná banka, a.s.  

Vaše zmluvné vzťahy, ktoré ste uzatvorili s OTP Bankou, zostávajú aj naďalej v platnosti po zlúčení obidvoch bánk. Tým nie je dotknutá možnosť ich jednostranného ukončenia z Vašej strany ako klienta, ktorú máte aj naďalej v súlade s podmienkami príslušnej zmluvy. 

Vaše služby a produkty budete môcť po zlúčení využívať v ČSOB tak ako doteraz. O prípadných produktových zmenách plánovaných v budúcnosti Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.  

 

Širšia sieť pobočiek a bankomatov

Pobočky a bankomaty OTP Banky budú už označené obchodným názvom a logom ČSOB a ich aktuálny zoznam nájdete po zlúčení na www.csob.sk alebo v aplikácii ČSOB SmartBanking, ktorú si môžete stiahnuť v oficiálnych marketoch Google Play, App Store alebo HUAWEI AppGallery, podľa typu zariadenia, ktoré používate. 

Ak po zlúčení budete potrebovať riešiť akúkoľvek požiadavku súvisiacu s OTP produktami, bude potrebné navštíviť príslušnú pobočku ČSOB, ktorá zabezpečuje starostlivosť o  klientov pôvodnej OTP Banky. 

Takéto služby budú poskytovať vybrané pobočky ČSOB, avšak nie všetky. O presťahovaní pobočky OTP Banky do priestorov konkrétnej pobočky ČSOB sme Vás už informovali listom. Takéto pobočky budú označené pri vstupe do ich priestorov a ich zoznam nájdete po zlúčení aj na stránke www.csob.sk 

Spojením siete bankomatov obidvoch bánk máte k dispozícii tretiu najväčšiu sieť bankomatov na Slovensku. Výbery hotovosti môžete realizovať z ktoréhokoľvek bankomatu, ktoré budú jednotne označené logom ČSOB.  

Vklady bude možné z technických príčin dočasne realizovať len v pôvodných vkladomatoch OTP Banky, ktoré budú označené „Pre klientov bývalej OTP Banky Slovensko, a.s.“ Ich zoznam a umiestnenie nájdete po zlúčení na stránke www.csob.sk  

 

Pravidlá pre ochranu vkladov

Vaše vklady budú aj naďalej v súlade so Zákonom o ochrane vkladov chránené už v ČSOB, ako nástupníckej banke.  

Tak ako doteraz, vklady sú podľa zákona chránené do výšky 100 000 eur pre jedného vkladateľa v jednej banke. Pokiaľ aktuálne máte vklady uložené v OTP Banke a aj v ČSOB Banke, upozorňujeme Vás, že v zlúčenej banke sa tieto vklady spočítajú a budú predstavovať jeden vklad chránený do limitu 100 000 eur podľa zákona.

 

Webová stránka 

Webová stránka OTP Banky bude po zlúčení automaticky presmerovaná na stránku www.csob.sk, v rámci ktorej vznikne nová sekcia pre klientov bývalej OTP Banky. V rámci tejto sekcie nazvanej „exOTP Banka“ Vám poskytneme nasledovné informácie: 

  • O servisných službách pre produkty OTP Banky po zlúčení
  • Prihlasovanie do elektronického bankovníctva
  • Zoznam pobočiek, ktoré budú poskytovať servis pre produkty OTP Banky po zlúčení
  • Obchodné podmienky, Cenníky, Poplatky pre nezriaďované produkty
  • Finančné informácie
  • O platobnom styku

 

Elektronické bankovníctvo OTP Banky po zlúčení

Internet banking a Mobil banking zostávajú aj po spojení obidvoch bánk z hľadiska funkcionalít bez zmien. 

Prihlásiť sa do Internet bankingu bude možné zo stránky www.csob.sk, ale aj na základe pôvodného linku z presmerovanej stránky bývalej OTP Banky. Všetky prihlasovacie a bezpečnostné identifikátory zostávajú nezmenené. 

 

Vaše osobné údaje bude spracúvať ČSOBv súlade so zákonom

V súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov Vás ako dotknuté osoby  informujeme, že prevádzkovateľom Vašich osobných údajov sa po zlúčení stane Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4314/B. 

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB, ako aj spôsob uplatnenia Vašich práv nájdete po zlúčení v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na stránke www.csob.sk v časti Ochrana osobných údajov.  

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov či povinností prevádzkovateľa alebo otázky ohľadom informácií obsiahnutých v Memorande ochrany osobných údajov je možné zasielať priamo zodpovednej osobe pre túto oblasť (tzv. Data Protection Officer), a to prostredníctvom:  

  • E-mailovej adresy: dpo@csob.sk 
  • Písomne na adresu: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek nejasností sme Vám k dispozícii osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB, telefonicky na čísle 0850 111 777 alebo písomne na adrese Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava alebo emailom na info@csob.sk   

 

Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.