menu-icon menu-icon
Domov
28.04.2017

Zmena cenníka služieb od 1.7.2017

OTP Banka ruší poplatok za zmenu limitu na platobných kartách cez elektronické bankovníctvo.

Dovoľujeme si vás informovať o zmenách v Cenníku pre obyvateľstvo a v Cenníku pre podnikateľov a iné právnické subjekty, ktoré nadobudnú účinnosť 1.7.2017.

Zmeny v Cenníku pre obyvateľstvo sa týkajú najmä poplatku za bezhotovostný debetný prevod v pobočke a obsahu nepredávaného balíka služieb MAX.

Zmeny v Cenníku pre podnikateľov a iné právnické subjekty súvisia s vyradením a spoplatnením výpisov zasielaných poštou a preberaných osobne z obsahu balíkov služieb. Odporúčame preto nastaviť si bezplatné zasielanie elektronických výpisov v Internet bankingu alebo v pobočke. Upravuje sa aj poplatok za bezhotovostný debetný prevod v pobočke.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 1.7.2017 budú aktualizované aj Obchodné podmienky vedenia depozitných produktov a služieb.

Aktualizované dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke banky v sekcii Cenníky služieb a v obchodných priestoroch pobočiek banky.

OTP Banka Slovensko, a.s.