menu-icon menu-icon
Domov
02.01.2018

Zmeny v súvislosti s reguláciou MiFID II

S účinnosťou od 03.01.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 237/2017, v rámci ktorej boli implementované požiadavky právnej regulácie MiFID II.

Vážený klient,

týmto by sme Vás radi informovali, že s účinnosťou od 03.01.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 237/2017, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorej boli implementované požiadavky právnej regulácie označovanej ako MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive). Regulácia MiFID II prináša zmeny v oblasti obchodovania na trhoch s finančnými nástrojmi,  pričom jej cieľom je zvýšenie ochrany investorov a zabezpečenie transparentnosti obchodovania.

Zmeny v oblasti MiFID II sa dotýkajú najmä nasledovných oblastí:

 • Identifikácia klienta
  Za účelom zabezpečenia ľahšej identifikácie potenciálnych podvodov na finančných trhoch sa zavádza nový identifikátor klienta, ktorý sa bude používať na činnosti investičných služieb a ktorého používanie bude povinné pre poskytovateľov služieb od 03.01.2018.
  • v prípade fyzických osôb bude banka automaticky generovať identifikátor na základe údajov klienta, ktorý bude použitý pri predkladaní povinných údajov Národnej banke Slovenska
  • v prípade právnických osôb sa ako identifikátor zavádza tzv. LEI kód. Povinnosť používať LEI kód sa vzťahuje na každú právnickú osobu, ktorá uzatvorila obchod podliehajúci oznamovacej povinnosti podľa nariadenia EMIR. Banka nebude môcť vykonať pokyn klienta ak po 03.01.2018 právnická osoba nebude mať pridelený LEI kód. Radi by sme zdôraznili, že je povinnosťou právnických osôb získať a každoročne aktualizovať LEI kód.

 

 • Transparentnosť nákladov a informácie o produktoch
  • od roku 2018 vám banka bude každoročne zasielať súhrnný výkaz nákladov súvisiacich s poskytnutými produktami/službami
  • vo vzťahu k investičným produktom budeme poskytovať klientom tzv. kľúčové informačné dokumenty (KID). Dokument bude obsahovať všetky podstatné informácie o produkte, ktoré vám umožnia rozhodnúť sa o vašich investíciách.

 

 • Riadenie produktov
  • za účelom zabezpečenia, aby banka poskytovala klientom len tie finančné nástroje, ktoré sú v súlade s ich záujmami, banka bude posudzovať zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým finančné nástroje ponúka a to tzv. analýzou cieľového trhu, v rámci ktorej bude skúmať súlad navrhnutej distribučnej stratégie s identifikovaným cieľovým trhom


Bližšie informácie k regulácii MiFID II môžete nájsť na webovej stránke banky www.otpbanka.sk/mifid

Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.