menu-icon menu-icon
Domov
26.03.2020

Zrušenie riadneho valného zhromaždenia OTP Banky

Na základe situácie spôsobenej koronavírusom COVID 19 je riadne valné zhromaždenie plánované na 30.3. ZRUŠENÉ. Nový termín bude akcionárom oznámený.

 

Vážení akcionári,

predstavenstvo akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B (ďalej aj ako „spoločnosť“)

 r u š í    

riadne valné zhromaždenie OTP Banka Slovensko, a.s., ktoré sa malo konať v Hoteli Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava, dňa 30. marca 2020 o 10,00 hod.

Predstavenstvo banky prijalo rozhodnutie o zrušení riadneho valného zhromaždenia s ohľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID 19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) a v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020, ktorým sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám

 zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy;

a to vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem, spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby.

Vzhľadom na stúpajúcu krivku ochorení COVID 19 považujeme za nevyhnutné reagovať obozretne a zodpovedne, chrániť verejné zdravie a zdravie našich akcionárov tým, že ich nebudeme vystavovať riziku nakazenia sa na valnom zhromaždení, kde dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí a môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.

V prípade, že sa epidemiologická situácia bude vyvíjať priaznivo a pominú mimoriadne opatrenia, nariadené z dôvodu ohrozenia verejného zdravia, predstavenstvo banky určí nový termín valného zhromaždenia alebo spôsob výkonu práv akcionára, o ktorom budete informovaní pozvánkou, doručenou na Vaše meno, oznámením v tlači zverejňujúcej burzové správy ako i na webovom sídle banky v časti Oznamy pre akcionárov.

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám pevné zdravie.

V Bratislave, 25.3.2020

  

OTP Banka Slovensko, a.s.

 

 Ing. Zita Zemková                                                                   Ing. Radovan Jenis

predsedníčka predstavenstva                                                   člen predstavenstva

                                    

Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/sk/clanok/zrusenie-riadneho-valneho-zhromazdenia-otp-banky/82