menu-icon menu-icon
Domov

Spájame sa

Novým, 100% akcionárom OTP Banky Slovensko sa stala belgická KBC Bank N.V., ktorá je súčasťou jednej z najväčších finančných skupín v Európe - KBC Group. OTP Banka Slovensko sa tak stáva členom finančnej skupiny ČSOB a od 1. októbra 2021 sa zlúči s Československou obchodnou bankou, a.s.

Spojenie oboch spoločností posilňuje naše postavenie na trhu, viac klientov bude mať možnosť využívať komplexné služby finančnej skupiny, digitálne služby a kvalitné investičné poradenstvo. Spojením spoločností získavajú klienti širšiu sieť pobočiek a tretiu najväčšiu sieť bankomatov na Slovensku.

Sme presvedčení o tom, že zo zázemia ešte silnejšej a väčšej spoločnosti pod značkou ČSOB budú profitovať všetci naši klienti. Zdieľanie skúseností a vzájomné inšpirovanie sa skúsenosťami nám umožní prinášať inovatívne možnosti a ešte kvalitnejšie služby.

Pre klientov OTP Banky sme pripravili odpovede na niektoré otázky súvisiace so spájaním oboch bánk do jednej pod značku ČSOB. Pre viac informácií o zlúčení spoločností nás môžete kontaktovať aj na emailovej adrese info@csob.sk.

 

Redizajn elektronického bankovníctva

Významným krokom v procese spájania sa je zmena loga na všetkých pobočkách, bankomatoch, webovej stránke, Internet bankingu, Mobil bankingu a iných aplikáciách. Nové logo, ktoré je kombináciou loga ČSOB a OTP Banky sa bude sa používať až do úplného spojenia bánk. Môžete sa s ním stertnúť na všetkých pobočkách aj v elektronických aplikáciách.

Zmenilo sa však nielen logo, ale aj typická zelená farba značky OTP za modrú ČSOB. Všetky funkcie v aplikáciách zostávajú nezmenené, upravuje sa len ich farebnosť. Naďalej sa prihlasujete do internet bankingu cez rovnaké prístupy alebo z webovej stránky, ako ste zvyknutí. Vo Vašom telefóne nájdete Mobil banking pod novou, modrou ikonou. Venujte prosím zvýšenú opatrnosť pri prihlasovaní do online bankingových služieb. Nepristupujte do elektronického bankovníctva z verejných sietí, neotvárajte e-mailové správy v mene banky odkazujúce na prihlasovanie do aplikácií. Banka nikdy neoslovuje svojich klientov a nežiada prihlasovacie údaje týmto spôsobom. Pri prihlasovaní si skontrolujte adresu v prehliadači a bezpečnostný certifikát. Viac informácií o bezpečnom prístupe k svojim peniazom cez elektronické kanály nájdete na www.otpbanka.sk/bezpecnostne-info.

 

Zlúčenie OTP Banky Slovensko a ČSOB

 • Kedy sa obidve banky zlúčia?

OTP Banka a ČSOB ešte aktuálne pôsobia na trhu ako dve samostatné sesterské banky. Mohli ste si už ale napríklad všimnúť zmenu označenie pobočiek OTP Banky Slovensko, ktoré sa teraz vyznačuje modrou farbou a novým logom.

Aktivity obidvoch bánk v roku 2021 smerujú k zlúčeniu do jednej, a to k dátumu 1. október 2021, ktorá bude potom pôsobiť na trhu pod názvom ČSOB. Postupne sa zmenilo logo banky, nastavenie produktov a pobočková sieť tak, aby sme klientom vedeli poskytnúť to najlepšie z obidvoch bánk. Pre klientov OTP Banky bude znamenať zlúčenie s ČSOB rozšírenie produktového portfólia, širšiu sieť bankomatov, dostupnejšiu sieť pobočiek, a istotu stability vo väčšej, zlúčenej banke. O plánovaných krokoch Vás budeme vždy včas informovať. 

 

 • Čo to znamená, že sa OTP Banka Slovensko zlúči s ČSOB?

Znamená to, že po zlúčení budete klientom ešte väčšej banky, rámci ktorej môžete využívať nielen bankové služby, ale aj produkty poisťovne, stavebnej sporiteľne, lízingu alebo správy fondov. ČSOB sa zameriava nielen na poskytovanie produktov a služieb, ale prioritou je kvalitné poradenstvo a diagnostika finančných potrieb klienta, na základe ktorých sa hľadá najlepšie riešenie pre Vás. To jednoznačnej uľahčí správu Vašich financií a poskytne množstvo ďalších benefitov.

 

 • Obidve banky majú spoločného akcionára a plánuje sa ich zlúčenie do jednej. Znamená to teda, že ak teraz prídem ako klient OTP Banky Slovensko do pobočky ČSOB, budú mať už automaticky všetky dôležité informácie o mojich produktoch a nemusím nič dokladovať?

Nie, legislatíva spojená s ochranou osobných údajov takúto vzájomnú výmenu informáciami medzi obomi bankami neumožňuje. Najjednoduchším spôsobom ako získať informácie o novinkách a ponukách aj v ČSOB, je využiť možnosť zaregistrovať sa ako ČSOB klient. Môžete tak urobiť bez potreby využívania akéhokoľvek produktu. Získate tak navyše prístupy do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking, kde nájdete napr. aj zoznam bankomatov vo vašom okolí a iné informačné funkcie.

 

 • Dostal som list oznamujúci zmenu obchodných podmienok. Čo presne to znamená?

Prioritne pre čo najplynulejší prechod klientov využívajúcich služby OTP na služby ČSOB je nevyhnutná aj zmena Všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré nadobudnú účinnosť 30.9.2021. V rámci týchto zmien sa:   

- Dopĺňa sa možnosť pre migrovaných klientov (j. pôvodných klientov OTP, ktorí boli presunutí do ČSOB)  využívať nové služby ako je cash back, výhody benefitnýchprogramov VISA a doplnkovej Lounge Key služby, možnosť zablokovania bezkontaktnej funkcionality, možnosť digitalizovania platobnej karty do Fitbit alebo Garmin Pay.

- Dopĺňa sa právo ktorejkoľvek zmluvnej strany vypovedať zmluvu o poskytnutí povoleného prečerpania na účte.

- Dopĺňa sa právo Banky pre fyzické osoby – občanov rozšíriť podmienky využívania elektronického bankovníctva, a to pre účely presunu kreditných platobných kariet pre fyzické osoby - občanov do nového bankového informačného systému.

- Zavádzajú sa možnosti a pravidlá pre procesy migrácie klientov zo segmentu podnikateľov (t.j. presunu klienta z OTP do ČSOB) do nového bankového systému  po zlúčení bánk, a stanovujú sa dopady na zmluvné vzťahy pri depozitných produktoch a službách poskytovaných k depozitným produktom. Ide najmä o zmeny vo vzťahu k podmienkam vedenia depozitných produktov, poskytovaným platobným službám a platobným operáciám, vydaným platobným kartám, elektronickému bankovníctvu a spôsobu a frekvencii zasielania výpisov. V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že tieto zmeny budú mať dopad na zmluvné vzťahy až po zlúčení. Uvedené zmeny sa netýkajú retailových klientov OTP - spotrebiteľov. 

Zároveň dochádza k zmene Cenníka služieb pre obyvateľstvo a Cenníka služieb pre podnikateľov a iné právnické osoby, najmä:

- za oblasť cenných papierov
- rušia sa poplatky vo vzťahu k listinným cenným papierom a k zahraničným cenným papierom, nakoľko tieto služby už OTP neposkytuje
- menia sa poplatky za prevody cenných papierov na jednotnú sadzbu
- mení sa poplatok za vedenie majetkového účtu
- ukončuje sa predaj a poskytovanie platobnej karty Mastercard Business Gold, ktorá bude nahradená platobnou kartou Mastercard Business
- ukončuje sa predaj a poskytovanie služieb spojených s vedením vkladných knižiek

 

 • Mám po obdržaní informácie o zmene obchodných podmienok banke potvrdzovať svoj súhlas s ich znením? 

Nie, nemusíte vykonávať žiadnu aktivitu. Ak do účinnosti zmien, t.j. najneskôr do 29. 9. 2021 písomne neoznámite  OTP Banke Slovensko, a.s., že zmeny neprijímate a súčasne neukončíte zmluvu o vedení produktu, platí že ste uvedené zmeny prijali. 

 

 • V prípade, ak nesúhlasím s týmito zmenami, môžem svoje produkty vedené v OTP Banke zrušiť?  

 Áno, ak nesúhlasíte s týmito zmenami, máte právo na okamžité ukončenie Vašej zmluvy o vedení produktu alebo služieb, ktorého sa zmena obchodných podmienok týka, a to bez poplatku. Toto právo je potrebné využiť najneskôr deň pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien (t.j. najneskôr 29. 9. 2021). 

 

 • Dostal som list o plánovanom zlúčení oboch bánk. Čo to pre mňa znamená? Mám teraz vykonať nejaké kroky?

Spojenie OTP Banky a ČSOB bude pre Vás znamenať rozšírenie produktového portfólia, širšiu sieť bankomatov, dostupnejšie pobočky, väčšie možnosti online spravovania svojich financií a istotu stability vo väčšej, zlúčenej banke a finančnej skupine.

Radi by sme Vás uistili, že v súvislosti so spojením obidvoch bánk nie je v tejto chvíli potrebné urobiť z Vašej strany žiadne aktívne kroky ani navštíviť pobočku. Vaše služby a produkty budete môcť po zlúčení využívať v ČSOB rovnako ako doteraz, vrátane vydanej platobnej karty a čísla Vášho účtu. Nemení sa elektronické bankovníctvo ani prihlasovacie údaje.

Pobočky a bankomaty budú po zlúčení označené logom ČSOB. Nové produkty a služby bývalej OTP Banky už nebudú predávané, no tie už existujúce budú štandardne servisované vo vybraných pobočkách v rámci samostatných pracovísk.

To znamená, že zlúčením OTP Banky a ČSOB sa stanete klientkou alebo klientom ČSOB. Stále však budete môcť využívať produkty bývalej OTP Banky. Ich prechod na produkty ČSOB bude postupný a o jednotlivých krokoch súvisiacich s aktiváciou produktov ČSOB Vás bude včas informovať.

 

Čo sa meni?

 • Som klientom OTP Banky Slovensko. Jej akcionár sa teraz mení. Kto sa ním stáva a čo sa pre mňa týmto mení?

Novým akcionárom sa stala belgická medzinárodná skupina KBC, ktorá dlhodobo pôsobí vo viacerých krajinách Európy. Radí sa k tým najstabilnejším skupinám a na Slovensku pôsobí dlhodobo pod značkou ČSOB.

Obe banky sa k 1. októbru 2021 zlúčia. Radi by sme Vás ale uistili, že v súvislosti s tým nie je v tejto chvíli potrebné urobiť z Vašej strany žiadne aktívne kroky ani navštíviť pobočku.

Vaše služby a produkty budete môcť po zlúčení využívať v ČSOB rovnako ako doteraz, vrátane vydanej platobnej karty a čísla Vášho účtu. Nemení sa elektronické bankovníctvo ani prihlasovacie údaje.

Pobočky a bankomaty budú po zlúčení označené logom ČSOB. Nové produkty a služby bývalej OTP Banky už nebudú predávané, no tie už existujúce budú štandardne servisované vo vybraných pobočkách v rámci samostatných pracovísk.

To znamená, že zlúčením OTP Banky a ČSOB sa stanete klientkou alebo klientom ČSOB. Stále však budete môcť využívať produkty bývalej OTP Banky. Ich prechod na produkty ČSOB bude postupný a o jednotlivých krokoch súvisiacich s aktiváciou produktov ČSOB Vás bude včas informovať.

 • Zlúči sa OTP Banka Slovensko v budúcnosti s ČSOB?

Všetky aktivity počas roka 2021 smerujú k zlúčeniu obidvoch bánk do jednej, ktorá bude potom pôsobiť na trhu pod názvom ČSOB, a to k dátumu 1. október 2021.

Radi by sme Vás ale uistili, že v súvislosti s tým nie je v tejto chvíli potrebné urobiť z Vašej strany žiadne aktívne kroky ani navštíviť pobočku. Vaše služby a produkty budete môcť po zlúčení využívať v ČSOB rovnako ako doteraz, vrátane vydanej platobnej karty a čísla Vášho účtu. Nemení sa elektronické bankovníctvo ani prihlasovacie údaje.
Pobočky a bankomaty budú po zlúčení označené logom ČSOB. Nové produkty a služby bývalej OTP Banky už nebudú predávané, no tie už existujúce budú štandardne servisované vo vybraných pobočkách v rámci samostatných pracovísk.

 • Ako sa dozviem o zmenách, ktoré bude OTP Banka robiť v svojej ponuke alebo pobočkovej sieti?

Banka Vás bude o každej zmene, tak ako doteraz, informovať vždy viacerými dostupnými informačnými kanálmi – v pobočke, webovej stránke www.otpbanka.sk/spajamesa, cez správy v mobil bankingu alebo internet bankingu, e-mailovými správami, prostredníctvom SMS, vo výpisoch a podobne. Preto je dôležité si aktualizovať svoje kontakty v banke, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

 • Aké výhody získam spojením OTP Banky a ČSOB ja ako klient?

Pre klientov OTP Banky máme pripravené nové benefity, ktoré budete môcť postupne začať využívať, a to ešte pred legislatívnym spojením sa bánk:

 • Výbery hotovosti z bankomatov ČSOB za rovnakých podmienok, aké máte pri výberoch v sieti bankomatov OTP Banky, bez obmedzenia počtu výberov.
 • Vyberať hotovosť z bankomatov v Maďarsku označených K&H za zvýhodnený poplatok 20 centov za výber. Rovnako tak z bankomatov ČSOB v Česku, KBC v Belgicku a UBB v Bulharsku.
 • Vedenie nového bežného účtu v ČSOB s balíkom služieb Pohoda za výhodných podmienok.
 • Získať zvýhodnenú sadzbu pri prenose svojho hypotekárneho úveru do ČSOB, ako aj vouchre pri uzatvorení poistenia v ČSOB Poisťovni.

O zvýhodnených ponukách produktov ČSOB pre klientov OTP Banky sa môžete informovať na kontaktných miestach ČSOB už dnes. O Vašich nových benefitoch a produktoch budeme klientov OTP Banky vždy informovať.

 • Zmenia sa moje prístupy do Mobil bankingu alebo Internet bankingu?

Všetky prístupy a linky do elektronického bankovníctva OTP Banky nateraz zostávajú nezmenené. O prípadných zmenách z dôvodu zlúčenia oboch bánk budete včas informovaní.

 • Ktorú pobočku mám teraz ako klient OTP Banky navštevovať? Budú sa meniť ich otváracie hodiny?

V súčasnosti postupne prispôsobujeme pobočkovú sieť tak, aby čo najviac vyhovovala potrebám klientov, vrátane zmeny otváracích hodín v niektorých pobočkách. V niektorých lokalitách došlo aj k zlučovaniu pobočiek OTP Banky do jednej väčšej. Je pre nás však prioritou, aby bol vždy zachovaný vysoký štandard starostlivosti o zákazníkov.

Ak aktuálne, do momentu zlúčenia potrebujete riešiť akúkoľvek požiadavku spojenú s produktami a službami OTP Banky, môžete pre to využiť služby pobočky danej banky tak, ako ste boli dosiaľ zvyknutí. Ak budete potrebovať riešiť akúkoľvek požiadavku súvisiacu s OTP produktami a službami po zlúčení, ktoré je plánované k 1. októbru 2021, bude potrebné navštíviť príslušnú pobočku ČSOB, ktorá zabezpečuje starostlivosť o klientov pôvodnej OTP Banky.

Takéto služby budú poskytovať vybrané pobočky ČSOB, avšak nie všetky. O presťahovaní pobočky OTP Banky do priestorov konkrétnej pobočky ČSOB sme Vás už informovali listom. Takéto pobočky budú označené pri vstupe do ich priestorov a ich zoznam nájdete po zlúčení aj na stránke www.csob.sk

 • Čo sa bude meniť v pobočkách OTP Banky?

Väčšina pobočiek zostáva v meste , ale v priestoroch CSOB pobočiek . Postupne však prešli  zmenou označenia zo zelenej na modrú. Po úplnom spojení všetkých bankových systémov, pobočiek, produktov a služieb budú existovať pobočky, produkty a služby jednej banky pod označením ČSOB.

 • Ak sa potrebujem ako klient OTP Banky Slovensko niečo spýtať, mám kontaktovať linku OTP alebo ČSOB?

Môžete kontaktovať call centrum OTP Banky Slovensko tak, ako ste boli doteraz zvyknutí. V prípade otázok spojených so zmenou v akcionárskej štruktúre OTP Banky, benefitmi pre klientov OTP Banky v ČSOB, k jednotlivým krokom spájania sa obidvoch bánk sme sprístupnili špeciálnu infolinku a adresu.

Využívané produkty a služby

 • Čo bude  teraz s mojimi produktami, ktoré mám v OTP Banke Slovensko? Budú sa meniť ich podmienky?

Na väčšine Vašich bankových a poistných produktoch, ktoré aktuálne využívate, sa v tejto chvíli nič nemení. V prípade, ak by došlo k nejakej zmene, budeme Vás  tom včas informovať. OTP Banka a ČSOB aktuálne pracujú na postupnom zlučovaní, dovtedy budú pôsobiť na trhu ako dve samostatné banky. Po ich zlúčení sa všetci klienti stanú klientmi ČSOB a budú môcť využívať komplexné služby veľkej finančnej skupiny. O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať. Ak chcete vedieť viac o zaujímavých benefitoch pre klientov ČSOB, informujte sa na infolinke 0850 111 777 alebo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

 • Zmení sa teraz moje číslo účtu?

Nie, Vaše číslo účtu zostáva nezmenené. O prípadných zmenách z dôvodu zlúčenia oboch bánk budete včas informovaní.

 • Mám vkladnú knižku vedenú v OTP Banke Slovensko. Mení sa pre mňa niečo?

Banka postupne ukončuje predaj a poskytovanie služieb spojených s vedením vkladných knižiek. V nasledujúcich mesiacoch Vás o tejto zmene budeme detailnejšie informovať, aby ste si svoje finančné prostriedky na vkladnej knižke vybrali alebo využili iné možnosti ich zhodnocovania s potenciálom lepšieho zhodnotenia.

 • Mám darčekovú kartu OTP Banky Slovensko, môžem ju stále využívať?

Darčeková karta sa v budúcnosti zruší a o ďalšom postupe vás budeme včas informovať. 

 • Môžem naďalej využívať môj Internet banking OTP Banky a mobilnú aplikáciu?  

Áno, služby sú naďalej dostupné a môžete ich používať tak ako ste zvyknutí. V platnosti zostávajú aj všetky prístupy do elektronického bankovníctva, ktoré majú klienti nastavené.

 • Môžem moju platobnú kartu vydanú OTP Bankou Slovensko využívať naďalej?  

Áno, Vašu kartu môžete využívať naďalej tak ako ste boli zvyknutí. V budúcnosti Vám bude karta prevydaná za novú, avšak banka Vás o tom bude informovať vopred. V prípade, ak využívate platobnú kartu Mastercard Business Gold, tá bude od 1.10.2021 nahradená platobnou kartou Mastercard Business.   

 • Môžem v ČSOB otvoriť účet svojim deťom?

Áno, svojim deťom môžete otvoriť detský účet Sloník, ktorý môžete mať bez mesačného poplatku pri využívaní služieb. K detskému účtu dostanete platobnú kartu Visa Classic Junior. V rámci balíka je aj neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov ČSOB a neobmedzený počet odoslaných platieb v EUR elektronicky.

 • Môžem využívať ako klient OTP Banky Slovensko výbery z bankomatu ČSOB bez poplatku?  

Áno, svojou OTP kartou môžete už teraz vyberať hotovosť aj z bankomatov ČSOB za rovnakých podmienok, ako z bankomatov OTP Banky Slovensko. K dispozícii tak máte tretiu najväčšiu sieť bankomatov na Slovensku.

Ak si chcete vybrať hotovosť z bankomatu v Maďarsku, môžete na to využiť sieť bankomatov K&H len za symbolický poplatok 20 centov za výber.

 • Môžem využívať pre vklad hotovosti vkladomaty ČSOB Banky?  

Vklady bude možné z technických príčin dočasne realizovať len v pôvodných vkladomatoch OTP Banky, ktoré budú označené „Pre klientov bývalej OTP Banky Slovensko, a.s.“ Ich zoznam a umiestnenie nájdete po zlúčení na stránke www.csob.sk  

 • Môžem moje platobné karty naďalej využívať cez mobilné peňaženky?  

Áno, na dostupnosti tejto služby sa nič nemení. Vzhľadom na to, že tieto služby poskytuje aj ČSOB, budú pre Vás dostupné aj po zlúčení oboch bánk. 

 • Čo sa stane s mojou hypotékou zriadenou v OTP Banke Slovensko?

Vaša hypotéka je aj naďalej vedená za podmienok, ktoré ste si dohodli v rámci uzatvárania zmluvy s OTP Bankou. Už teraz sa však môžete v ČSOB informovať o možnosti jej refinancovania za výhodnejších podmienok ako máte v súčasnosti. Jedným z benefitov, ktorý k ČSOB hypotéke môžete začať využívať okamžite po jej prenose, je možnosť bezplatných splátok cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking. Môžete si tak skrátiť splácanie svojej hypotéky a zároveň ušetriť.

 • Môžem si teda svoju hypotéku preniesť do ČSOB aj v rámci bežiacej fixácie?

Samozrejme, hypotéku môžete refinancovať kedykoľvek, aj teraz, pričom klientom OTP Banky ČSOB nebude účtovať štandardný poplatok za spracovanie nového úveru a naviac Vás odmeníme aj vrátením najviac troch mesačných splátok úveru.

 • Budú moje vklady v OTP Banke chránené aj po zlúčení oboch bánk?

Áno, vaše vklady budú aj naďalej v súlade so Zákonom o ochrane vkladov chránené už v ČSOB, ako nástupníckej banke.

Tak ako doteraz, vklady sú podľa zákona chránené do výšky 100 000 eur na jedného vkladateľa v jednej banke. Pokiaľ aktuálne máte vklady uložené aj v OTP Banke a aj v ČSOB Banke, upozorňujeme Vás, že v zlúčenej banke sa tieto vklady spočítajú a budú predstavovať jeden vklad chránený do limitu 100.000 eur podľa zákona.

 • Mám problém s platobnou kartou (strata, zabudnutý PIN kód, nefunkčnosť, podozrenie zo zneužitia). Na koho sa môžem v tejto veci obrátiť?

Ak ste držiteľom platobnej karty vydanej OTP Bankou, môžete svoju kartu zablokovať v Internet bankingu, Mobil bankingu alebo prostredníctvom Call centra banky na čísle 0850 111 222.

 • Čo sa zmení v prípade štipendií z Nadácie Gábora Bethlena pre študentov, ktoré OTP Banka vyplácala?

Systém vyplácania príspevkov z Nadácie Gábora Bethlena sa tento rok upravoval nezávisle od zmien vo vlastníctve OTP Banky. Príspevky sa po novom vyplácajú výlučne bezhotovostným prevodom na účet, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o grant. ČSOB je partnerom pri systéme vyplácania a študenti, ktorí nemajú vlastný bankový účet, si ho môžu v ČSOB otvoriť úplne bez poplatku za vedenie a zriadenie.

Podnikatelia, malé firmy a SME klienti

 • Som podnikateľ a mám účet vedený v OTP Banke. Mení sa pre mňa niečo?

V tejto chvíli sa v podmienkach a nastaveniach Vášho podnikateľského účtu nič nemení. V prípade zmien Vás o tom budeme včas informovať. OTP Banka a ČSOB spoločne pracujú na tom, aby sme Vám po úplnom zlúčení poskytli najlepšie služby už pod hlavičkou ČSOB.

Už teraz si však môžu podnikatelia vyskúšať Podnikateľské konto v ČSOB na jeden rok úplne zadarmo, a porovnať si aj všetky doplnkové služby ako aj internet banking Moja ČSOB. Viac informácií o podnikateľských účtoch a ďalších benefitoch Vám radi predstavíme v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo na infolinke 0850 111 777.

 • Aké benefity môžem ako podnikateľ získať v ČSOB?

Ako podnikateľ a malá firma máte možnosť získať Podnikateľské konto na jeden rok bez poplatkov. Zároveň môžete využiť prenájom terminálu na 3 mesiace bez poplatkov a provízií, alebo podnikateľský úver Efektiv bez poplatku za poskytnutie. Ak chcete vedieť viac, navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB alebo zavolajte na infolinku 0850 111 777.

O nových produktoch a zmenách v súčasnom nastavení služieb Vás budeme informovať.

 • Ako sa zmenia úverové zmluvy podnikateľom, malým firmám a SME klientom?

Všetky zmluvy zostávajú platné bez zmien. Končiace zmluvy prehodnotí a prefinancuje ČSOB. Po úplnom spojení obidvoch bánk všetky kontrakty prevezme ČSOB.

 • Mám investičný úver / úvery v OTP, mení sa pre mňa niečo?

Nie, v podmienkach Vášho úveru/úverov sa nič nemení. Môžete ho/ich aj naďalej využívať tak, ako ste boli zvyknutý. Ak sa však rozhodnete refinancovať svoj pôvodný úver/úvery v ČSOB, môžete vykonať 2 mimoriadne bezplatné splátky ročne, spojiť si viaceré úvery do jedného s nižšou splátkou a výhodnejšími podmienkami a získať firemnú kreditnú kartu so zvýhodnenými podmienkami. 

 • Ako mám riešiť požiadavky na zmenu mojich úverov v OTP?

Požadované zmeny môžete konzultovať so svojim priradeným pracovníkom. Zároveň však máte už teraz možnosť požiadať o refinancovanie svojich úverov v ČSOB, kde môžete spojením viacerých úverov do jedného získať výhodnejšie podmienky a znížiť si mesačnú splátku úveru.

 • Sú služby elektronického bankovníctva v ČSOB pre podnikateľov spoplatnené?

V ČSOB si môže podnikateľ vybrať, či chce využívať službu Moja ČSOB alebo službu BusinessBanking. Služba Moja ČSOB je ku všetkých podnikateľským kontám poskytovaná bez poplatku. Služba BusinessBanking je poskytovaná bez poplatku pri vyšších balíkoch podnikateľského konta, pri základnom Podnikateľskom konte je za ňu účtovaný mesačný poplatok.

Sieť bankomatov ČSOB

Klienti OTP Banky Slovensko majú k dispozícii sieť bankomatov ČSOB po celom Slovensku, z ktorých je môžné realizovať výber hotovosti za rovnakých podmienok ako v OTP Banke.

Sťahovanie pobočiek OTP Banky do ČSOB

V rámci optimalizácie pobočkovej siete sťahujeme niektoré pobočky OTP Banky do priestorov ČSOB. Na novom mieste sú pre klientov k dispozícii rovnakí pobočkoví pracovníci, ktorí vás obslúžia pri samostatných OTP pracoviskách. Produkty a služby OTP Banky môžete využívať aj naďalej bez zmeny. Tešíme sa na stretnutie s vami v novej pobočke.

Pobočky OTP Banky Slovensko presťahované do priestorov pobočiek ČSOB

  Pobočka 
  Nová adresa 
Otváracie hodiny
  Pondelok - Piatok 
Streda   Sobota - Nedeľa 
  Banská Bystrica   Dolná 12, Banská Bystrica    09:00 - 11:30 
  12:15 - 17:00 
  x    Zatvorené 
  Bardejov    Radničné nám. 7, Bardejov    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Bratislava - Blumentálska    OV Vivo, Vajnorská 100, Bratislava    09:00 - 20:00    x    09:00 - 20:00 
  Bratislava - Dúbravka    M. Sch. Trnavského 8, Bratislava - Dúbravka    09:00 - 12:00 
  13:00 - 17:00 
  x    Zatvorené 
  Bratislava - Muchovo nám.    OC VIVO!, Vajnorská 100, Bratislava    09:00 - 20:00    x     09:00 - 20:00  
  Bratislava - Twin City    OC VIVO!, Vajnorská 100, Bratislava    09:00 - 20:00     x     09:00 - 20:00 
  Dolný Kubín    Samuela Nováka 2194, Dolný Kubín    08:00 - 11:45 
  12:30 - 16:00 
  x    Zatvorené 
  Fiľakovo   Železničná 1, Lučenec 09:00 - 17:00 x Zatvorené 
  Galanta    Hlavná 21, Galanta    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30  
  x    Zatvorené 
  Košice    Nám. Osloboditeľov 5, Košice    08:00 - 16:00    x    Zatvorené 
  Kráľovský Chlmec   M.R. Štefánika 2104, Trebišov    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30
   09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00
Zatvorené
  Levice    Nám. Šoltésovej 11, Levice    08:00 - 11:00 
  11:45 - 16:00 
  x    Zatvorené 
  Liptovský Mikuláš    Ul. 1. Mája 16, Liptovský Mikuláš    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Humenné    Námestie Slobody 2, Humenné     08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00 
  Zatvorené 
  Malacky    Ľuda Zúbka 4, Malacky    08:30 - 12:00 
  12:45 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Martin    M.R. Štefánika 56, Martin    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00 
  Zatvorené 
  Nové Zámky    M.R. Štefánika 19, Nové Zámky     08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30  
  x     Zatvorené  
  Partizánske    Gen. Svobodu 885, Partizánske    09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00 
  x     Zatvorené  
  Pezinok    M.R. Štefánika 20, Pezinok    09:00 - 12:30 
  13:15 - 17:00 
  x    Zatvorené 
  Piešťany    Námestie Slobody 17, Piešťany    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Prešov   Hlavná 96, Prešov    08:30 - 12:00 
  12:45 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Prievidza    Námestie Slobody 9, Prievidza    08:00 - 11:45 
  12:30 - 16:00 
  x    Zatvorené 
  Poprad    1. mája 23, Poprad    08:00 - 11:15 
  12:00 - 16:00 
  x    Zatvorené 
  Považská Bystrica    Nám. Andreja Hlinku 25/30, Považská Bystrica     08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Rožňava    Šafárikova 18, Rožňava    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00 
  Zatvorené 
  Ružomberok   Podhora 46, Ružomberok   08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30
 x Zatvorené
  Sabinov    Hlavná 96, Prešov    08:30 - 12:00 
  12:45 - 16:30 
  x    Zatvorené 
  Senec    Lichnerova 23, Senec    09:00 - 12:30 
  13:15 - 17:00 
  x    Zatvorené 
  Stará Ľubovňa    Nám. Sv. Mikuláša 27, Stará Ľubovňa    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
x   Zatvorené 
  Svidník   Radničné námestie 7, Bardejov    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30
x Zatvorené
  Šahy    Námestie Šoltésovej 11, Levice    08:30 - 11:00 
  11:45 - 16:00 
  x    Zatvorené 
  Šamorín    Hlavná 43, Šamorín    09:00 - 12:30 
  13:15 - 17:00 
  x    Zatvorené 
  Topoľčany    Nám. M. R. Štefánika 20, Topoľčany    09:00 - 12:15 
  13:00 - 17:00 
  x    Zatvorené 
  Tornaľa    Šafárikova 18, Rožňava    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00 
  Zatvorené 
  Trebišov    M.R. Štefánika 2104, Trebišov    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
  09:00 - 11:45 
  12:30 - 17:00 
  Zatvorené 
  Trenčín    Vajanského 3, Trenčín    08:30 - 11:30 
  12:15 - 16:30 
  09:00 - 11:30 
  12:15 - 17:00 
  Zatvorené 
  Trnava   Hlavná 14, Trnava   09:00 - 12:00 
  12:45 - 17:00
x  Zatvorené
  Veľký Meder    Korzo Bélu Bartóka 344, Dunajská Streda    09:00 - 17:00    x    Zatvorené 
  Zvolen    Sládkovičova 93/10, Zvolen    09:00 - 12:15 
  13:00 - 17:00 
  x    Zatvorené 

 

Pobočky v procese sťahovania

  Pobočka 
Nová adresa   Dátum sťahovania 
Otváracie hodiny
  Pondelok - Piatok 
  Streda    Sobota - Nedeľa 
 Šaľa  Hlavná 10/33, Šaľa 20.9.2021    08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
 Zatvorené 
Senica Hurbanova 529/2, Senica 20.9.2021   08:30 - 11:45 
  12:30 - 16:30 
x  Zatvorené
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.