menu-icon menu-icon
Domov

Spoločenská zodpovednosť

OTP Banka dlhodobo buduje so svojimi klientmi vzťah založený na dôvere a vzájomnom rešpekte. Táto myšlienka sa odzrkadľuje aj v slogane „Poznáme sa. Dôverujeme si navzájom“, ktorý používame vo svojej komunikácii.

Klientom sa snažíme vrátiť ich dôveru voči banke aktivitami na podporu regiónov, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít ale tiež vzdelávania v regiónoch kde banka pôsobí.
Jednou z najvýznamnejších aktivít je podpora činnosti OTP READY Nadácie, ktorá realizuje školenia finančnej gramotnosti pre žiakov základných a stredných škôl. Veríme totiž, že finančná gramotnosť vyrastajúcej generácie je kľúčom k ich úspešnému životu v dospelosti. Školenia sú organizované nielen v slovenskom jazyku, ale aj na školách s vyučovacím jazykom maďarským, v posunkovom jazyku a tiež pre žiakov so špeciálnymi potrebami. V roku 2018 navštívila nadácia celkom 64 škôl, realizovala 281 kurzov a školila celkovo 9 069 žiakov, z toho 71,6 % v slovenskom a 28,4 % v maďarskom jazyku. Za celé obdobie od vzniku OTP READY Nadácie v roku 2015 lektori nadácie navštívili viac ako 200 škôl a školení sa zúčastnilo takmer 10 000 žiakov.

Ďalšou významnou oblasťou podpory zo strany banky je oblasť športu. Naše aktivity sú rozložené od podpory vrcholového športu, cez menšie športové aktivity až po podporu športových aktivít zamestnancov banky. V roku 2018 sme finančne podporili futbalový klub DAC Dunajská Streda,  volejbalový klub Spartak UJS, cezhraničný beh Komárno – Komárom, vybudovanie športového ihriska na základnej škole v Komárne a ďalšie športové aktivity. Zamestnanci banky sa zapojili do celoslovenskej aktivity s názvom „Do práce na bicykli“.

V oblasti podpory kultúrnych a spoločenských aktivít to boli predovšetkým regionálne kultúrne podujatia a obecné dni v oblastiach, kde banka pôsobí.

Zamestnanci banky zorganizovali v priebehu roka dva charitatívne bazáre, výťažok ktorých smeroval na podporu chránených dielní a sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí. Finančne banka pomohla aj neziskovému fondu Carissimi zameranému na pomoc zdravotne postihnutým deťom a ich rodičom.

V enviromentálnej oblasti banka vyvíja aktivity smerujúce z znižovaniu spotreby energetických zdrojov. Medziročne sa podarilo znížiť spotrebu elektrickej energie, plynu a priameho vykurovania. Obnovovaním vozového parku klesla spotreba paliva o viac ako 28%.

V oblasti ochrany životného prostredia banka poskytovala úvery z linky SLOVSEFF, ktorá sa zameriava na energetickú efektívnosť v oblasti bytových domov.
V sociálnej politike poskytuje banka pre svojich zamestnancov extra finančné benefity nad rámec základnej mzdy, aktivity v oblasti starostlivosti o zdravie, rodinu, regeneráciu  a lojalitný program. OTP Banka každoročne organizuje zamestnanecký event pre všetkých zamestnancov z celého Slovenska.

Na podporu príjmovo slabších skupín retailových klientov poskytuje banka bezplatne Základný bankový produkt a pre mladých ľudí do 26 rokov zvýhodnené bankové produkty.
Pre mladých ľudí do 26 rokov zvýhodnené bankové služby. V oblasti korporátnych úverov poskytuje banka úvery na stavbu obecných bytov pre mladé rodiny a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.

V oblasti dodržiavania ľudských práv OTP banka dbá na dodržiavanie rodovej rovnosti príležitostí pre všetkých zamestnancov v rámci platnej legislatívy a etické štandardy v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti. Osobitnú pozornosť venujeme dodržiavaniu ochrany osobných údajov v limitoch nariadenia GDPR.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.