menu-icon menu-icon
Domov

Spotové menové obchody

Spotový menový obchod je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze, s dňom splatnosti najneskôr dva pracovné dni odo dňa uzavretia dohody.

Spotový menový obchod je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze, s dňom splatnosti najneskôr dva pracovné dni odo dňa uzavretia dohody. Spotový menový obchod uskutočňuje klient v prípade potreby konverzie peňažných prostriedkov na platbu do zahraničia, inkaso zo zahraničia alebo prevod medzi svojimi účtami vedenými v rôznych menách. Minimálny objem obchodu predstavuje 15 000,- EUR resp. ekvivalent v cudzej mene. Vysporiadanie obchodov prebieha o 2 pracovné dni odo dňa uzavretia obchodu (T+2). V prípade záujmu zo strany klienta je možné uskutočniť vysporiadanie v deň dohodnutia obchodu (T+0) alebo nasledujúci pracovný deň (T+1). Podmienkou realizácie spotových menových obchodov je uzavretie Rámcovej zmluvy o podmienkach uskutočňovania menových obchodov.

Výhody

  • uzatváranie obchodov telefonicky bez nutnosti fyzickej prítomnosti klienta v banke,
  • dohodnutý kurz odráža aktuálnu situáciu na devízovom trhu, ktorá je daná dopytom a ponukou.

Príklad 1

Exportér so sídlom na Slovensku zinkasoval 2 mil. USD na základe vystavenej faktúry za vývoz tovaru. O niekoľko dní má splatné záväzky v EUR a preto sa rozhodne konvertovať doláre do eura. Telefonicky kontaktuje dealing banky s cieľom zistiť aktuálny výmenný kurz EUR/USD.

Predpokladajme nasledovnú kotáciu banky:

Spotový kurz

BID (kurz nákup)

Banka kupuje EUR a predáva USD

ASK (kurz predaj)

Banka predáva EUR a kupuje USD
EUR/USD 1,2960 1,2970

V tomto prípade je pre klienta dôležitý kurz predaj (1,2970), pri ktorom banka od klienta doláre odkúpi a na jeho účet pripíše ekvivalent v EUR, ktorý v tomto prípade predstavuje 1 542 020,05 EUR. Ak klient s ponúknutým kurzom súhlasí uskutoční sa obchod za vyššie uvedených podmienok.

 

V prípade, že ponúknutý kurz klientovi nevyhovuje môže sa v priebehu dňa informovať v neskorších hodinách alebo zadať dealerovi príkaz (order) na predaj dolárov pri lepšom kurze - napríklad 1,2850 USD/1 EUR. Ak sa situácia na trhu zmení a umožní predaj dolárov pri kurze 1,2850, dealer predá doláre na trhu a o tejto skutočnosti informuje klienta.

Banka prijíma pokyny typu:

  • „platí pokiaľ nezruším“ (GTC – good till cancelled) – pokyn platí až do zrušenia pokynu klientom alebo realizáciou pokynu
  • pokyn s presne špecifikovanou dobou platnosti - platnosť pokynu zaniká uplynutím doby platnosti pokynu alebo realizáciou pokynu.

Príklad 2

Investor plánuje uskutočniť investíciu do akcií obchodovaných na londýnske burze v objeme 1 mil. GBP. Momentálne disponuje iba hotovosťou v EUR. Na to aby mohol uskutočniť plánovanú investíciu musí nakúpiť GBP za EUR. Telefonicky kontaktuje dealing banky s cieľom zistiť aktuálny výmenný kurz EUR/GBP.

Predpokladajme nasledovnú kotáciu banky:

Spotový kurz

BID (kurz nákup)

Banka kupuje EUR a predáva GBP

ASK (kurz predaj)

Banka predáva EUR a kupuje GBP
EUR/GBP 0,8680 0,8690

V tomto prípade je pre klienta dôležitý kurz nákup (0,8680), pri ktorom banka od klienta odkúpi 1 152 073,73 EUR (1 000 000 / 0,8680) a na jeho účet pripíše 1 mil. GBP. Ak klient s ponúknutým kurzom súhlasí uskutoční sa obchod za vyššie uvedených podmienok.

 

 

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.