menu-icon menu-icon
Domov

Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom

Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom je určený klientom, ktorý majú dostatok finančných prostriedkov avšak ich chcú ponechať na termínovanom vklade alebo inej forme zhodnocovania. Výhodou je výhodnejší úrok na úvere zabezpečenom finančným majetkom a zároveň zhodnocovanie vlastných prostriedkov.

Najdôležitejšie výhody produktu

 • expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku
 • úver bez dokladovania príjmu – aj pre neklientov banky
 • čerpanie úveru priamo na váš bežný účet
 • výhodné úročenie terminovaného vkladu, resp. iného finančného majetku

Parametre produktu

 • neobmedzenú výšku úveru, od 700 € až do 90 % z hodnoty finančného majetku
 • lehota splatnosti od 1 do 20 rokov
 • s narastajúcou výškou úveru, klesajúcu výšku úrokovej sadzby garantovanú na vami zvolené obdobie
 • individuálne stanovenie úrokovej sadzby v závislosti od formy zabezpečenia

Podmienky úveru a potrebné doklady

 • vek od 18 do 65 rokov
 • trvalé bydlisko na území SR
 • predloženie dvoch dokladov totožnosti
 • bez dokladovania príjmu
 • predmet zabezpečenia - doklady preukazujúce existenciu niektorej z foriem zabezpečenia (zmluva o terminovanom vklade/konte)

Zabezpečenie

 • terminovaným vkladom v €
 • terminovaným vkladom v cudzej mene

Úver je možné čerpať bez preukazovania účelu na bežný účet ihneď po zriadení záložného práva k pohľadávke na výplatu vkladu.

SCROLL TO TOP