menu-icon menu-icon
Domov

SRBI NRKI

Súhlas žiadateľa so spracúvaním jeho údajov pre SRBI a NRKI

V zmysle § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok uvedených v § 92a  Zákona o bankách:

- prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je  spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej „SRBI“), 

- subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI

- bankám a pobočkám zahraničných bánk

- prostredníctvom Non-Banking  Credit  Bureau,  záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI

a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.