menu-icon menu-icon
Domov

Termínované vklady

Termínovaný vklad predstavuje vklad peňažných prostriedkov klienta na vopred dohodnuté obdobie za dohodnutú úrokovú sadzbu. Ide o jednoduchý a flexibilný spôsob zhodnocovania voľných finančných prostriedkov.

Parametre Termínovaného vkladu:

  • minimálny objem vkladu predstavuje 15 000,- EUR resp. ekvivalent vo vybraných cudzích menách
  • banka prijíma vklady v EUR, USD, GBP, CZK a HUF
  • lehota splatnosti vkladov predstavuje 1 deň až 12 mesiacov

Podmienkou realizácie termínovaných vkladov je uzavretie Rámcovej zmluvy o podmienkach uskutočňovania termínovaných vkladov.


Výhody

  • individuálne úrokové sadzby odvíjajúce sa od aktuálnej situácie na peňažnom trhu
  • individuálne lehoty splatnosti
  • uzatváranie obchodov telefonicky bez nutnosti fyzickej prítomnosti klienta v banke

Príklad 1

Obchodná spoločnosť zinkasovala z predaja svojich výrobkov 45 mil. EUR. Keďže splatnosť najbližšieho záväzku je až o 6 dní, rozhodne sa v záujme efektívnejšieho využívania voľných finančných prostriedkov uskutočniť termínovaný vklad a uložiť peňažné prostriedky na dobu 6 dní. Oprávnená osoba z obchodnej spoločnosti preto kontaktuje dealing banky za účelom dohodnutia podmienok termínovaného vkladu.

Predpokladajme, že na základe dohovoru s dealerom obchodná spoločnosť uskutoční vklad pri úrokovej sadzbe 0,40 % p.a. V deň splatnosti banka potom pripíše obchodnej spoločnosti istinu a úrok znížený o zrážkovú daň.

Vklad 45 000 000,00 EUR
Doba viazanosti vkladu 6 dní
Dohodnutá úroková sadzba 0,40 % p.a.
Hrubý výnos 2 958,90 EUR
Zrážková daň (19 %) 562,19 EUR
Čistý úrok 2 396,71 EUR

 

 

Obchodná spoločnosť tak využila svoje dočasne voľné prostriedky a zhodnotila ich o príslušný úrok.

Príklad 2

Investor plánuje investovať do nehnuteľnosti 2 mil. EUR. Keďže deň investovania nastane až o 6 mesiacov, rozhodne sa v záujme efektívnejšieho využívania voľných finančných prostriedkov uskutočniť termínovaný vklad a uložiť peňažné prostriedky na dobu 6 mesiacov. Investor preto kontaktuje dealing banky za účelom dohodnutia podmienok termínovaného vkladu.

Predpokladajme, že na základe dohovoru s dealerom investor uskutoční vklad pri úrokovej sadzbe 1,7 % p.a. V deň splatnosti banka potom pripíše investorovi istinu a úrok znížený o zrážkovú daň.

Vklad 2 000 000,00 EUR
Doba viazanosti vkladu 183 dní
Dohodnutá úroková sadzba 1,7 % p.a.
Hrubý výnos 17 046,58 EUR
Zrážková daň (19 %) 3 238,85 EUR
Čistý úrok 13 807,73 EUR

 

 

Investor tak využil svoje dočasne voľné prostriedky a zhodnotil ich o príslušný úrok.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.