menu-icon menu-icon
Domov

Termínovaný vklad v cudzej mene

Máte voľné prostriedky v cudzej mene? Využite možnosť ich bezpečného zhodnotenia a zriaďte si Termínovaný vklad v cudzej mene. Prostriedky sú úročené atraktívnou úrokovou sadzbou, ktorá je závislá od výšky zostatku a od doby viazanosti. Úroková sadzba sa nemení počas celej doby viazanosti vkladu.

otp TERMÍNOVANÝ vklad si môžete zriadiť v menách:

 • CZK (s minimálnym vkladom a povinným zostatkom 8 000 CZK)
 • HUF (s minimálnym vkladom a povinným zostatkom 50 000 HUF)
 • GBP (s minimálnym vkladom a povinným zostatkom 150 GBP)
 • CHF (s minimálnym vkladom a povinným zostatkom 400 CHF)
 • USD (s minimálnym vkladom a povinným zostatkom 200 USD)


Vlastnosti otp TERMÍNOVANÉHO vkladu v cudzej mene:

 • bezplatné zriadenie a vedenie TV,
 • bezplatné zriadenie ďalšieho TV, pričom ich počet nie je limitovaný,
 • doba viazanosti 1, 3, 6 a 12 mesiacov,
 • úročenie pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa nemení počas doby viazanosti vkladu a k jej zmene prichádza až v deň obnovy termínovaného vkladu (TV),
 • pripisovanie úrokov k istine vkladu, resp. ich prevod na iný účet vedený v rovnakej mene v OTP Banke v deň splatnosti TV,
 • možnosť automatickej obnovy, resp. automatického zrušenia TV a jeho prevodu na iný účet vedený v rovnakej mene v OTP Banke,
 • možnosť predčasného výberu a predčasného zrušenia za poplatok v zmysle platného cenníka,
 • vyhotovovanie výpisov v požadovanej frekvencii bezplatne.

Kvôli zriadeniu termínovaných vkladov už nemusíte navštíviť pobočku! OTP Banka vám ponúka možnosť zriadiť si Termínovaný vklad v cudzej mene (TV) prostredníctvom Internet bankingu vo viacerých menách.

 • Mena TV v cudzej mene - prostredníctvom Internet bankingu si môžete zriadiť termínovaný vklad v týchto cudzích menách: CZK, HUF alebo USD
 • Doba viazanosti - TV v cudzej mene si môžete zriadiť s dobou viazanosti 1, 3, 6 a 12 mesiacov
 • Parametre TV v cudzej mene - pararametre TV v cudzej mene zriadeného cez Internet banking sú zhodné s parametrami Termínovaného vkladu v cudzej mene zriadeného v pobočke
 • Disponovanie - zmena vybraných parametrov je možná prostredníctvom Internet bankingu, predčasný výber, predčasné zrušenie, resp. zrušenie v deň obnovy prostredníctvom celej siete pobočiek OTP Banky

Aktuálne úrokové sadzby

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.