menu-icon menu-icon
Domov

Test vhodnosti a test primeranosti

Test vhodnosti a primeranosti v podmienkach OTP Banky

 • Pri poskytovaní vybraných investičných produktov a služieb je OTP Banka povinná získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ investičného produktu a služby OTP Banky. Zároveň je OTP banka povinná posúdiť finančnú situáciu a investičné ciele klienta, a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičný produkt alebo službu, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.
 • Ak OTP Banka poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnená predpokladať, že vo vzťahu k produktom, obchodom a službám, pri ktorých je tento klient považovaný za profesionálneho klienta, má tento klient potrebnú úroveň skúseností a znalostí. Preto je OTP Banka oprávnená predpokladať, že klient je schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s jeho investičnými cieľmi.
 • Test vhodnosti a primeranosti sa pred poskytnutím vybranej služby vykonáva len u neprofesionálneho klienta. Test vhodnosti sa opakuje najneskôr do 2 rokov od posledného testu. Formulár testu vhodnosti a primeranosti (111 kB).
 • Test obsahuje otázky z nasledovných oblastí:
  • Odbornosť vo finančníctve/skúsenosť,
  • Majetok/dynamika príjmu,
  • Ochota riskovať,
  • Transakčné zvyklosti.
 • Ak OTP Banka pri poskytovaní vybranej investičného produktu a služby, nezíska potrebné informácie podľa bodu 1, nesmie OTP Banka ako obchodník s CP odporúčať neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné produkty a služby OTP Banky.
 • Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa bodu 5 tohto článku, alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, OTP Banka je povinná upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušný investičný produkt alebo služba sú pre neho vhodné. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme. (Upozornenie - odmietnutie testu vhodnosti a primeranosti (122 kB)).
 • OTP Banka nesmie ovplyvňovať klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie požadovaných informácií.
 • Výpočet investičného profilu sa vykoná automaticky na pobočke OTP Banky po vyplnení príslušného formulára.
 • Výsledkom testu vhodnosti a primeranosti je investičný profil klienta.

  Investičné profily klienta:
  • Stabilný
  • Konzervatívny
  • Vyvážený
  • Dynamický
 • Na základe investičného profilu OTP Banka klientovi môže ponúknuť príslušné produkty a služby tak, ako sú uvedené v zozname doporučených produktov pre jednotlivých klientov podľa ich investičného profilu. Zoznam doporučených produktov pre jednotlivých klientov.
 • V prípade že klient požaduje od OTP Banky produkt, ktorý nevyhovuje jeho investičnému profilu (viď. horeuvedený zoznam doporučených produktov) je klient povinný podpísať prehlásenie v štandardizovanej podobe. Požiadavka na realizáciu investičnej služby (110 kB).
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/test-vhodnosti-a-test-primeranosti