menu-icon menu-icon
Domov

Úrazové poistenie pre Ready karty

Doplnková služba úrazové poistenie je určená pre držiteľov debetných kariet Maestro Ready<15, Maestro Ready<18 a Maestro Ready<26.

Poistenie je poskytované v spolupráci s poisťovňou Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, P. O. Box 32, Miletičova 21, 821 08 Bratislava.


Uzatvorenie poistenia je možné:

 • pri žiadosti o vydanie platobnej karty
 • počas platnosti platobnej karty

Vzťahuje sa na poistné udalosti vo všetkých krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky.


Rozsah poistenia:

READY <15

 • Smrť následkom úrazu - poistná suma 663,88 EUR
 • Trvalé následky úrazu - poistná suma 663,88 EUR
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - poistná suma 1,66 EUR/1 deň

READY <18

 • Smrť následkom úrazu - poistná suma 995,82 EUR
 • Trvalé následky úrazu - poistná suma 995,82 EUR
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - poistná suma 1,66 EUR/1 deň
 • Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu liečenia následkov úrazu -poistná suma 1,66 EUR/1 deň


READY <26 Variant A

 • Smrť následkom úrazu - poistná suma 2 323,57 EUR
 • Trvalé následky úrazu - poistná suma 2 323,57 EUR
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - poistná suma 1,66 EUR/1 deň
 • Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu liečenia následkov úrazu - poistná suma 1,66 EUR/1deň

READY <26 Variant B

 • Smrť následkom úrazu - Poistná suma 3 651,33 EUR
 • Trvalé následky úrazu - Poistná suma 3 651,33 EUR
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - Poistná suma 1,66 EUR na deň
 • Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu liečenia následkov úrazu - Poistná suma 1,66 EUR na deň
SCROLL TO TOP