menu-icon menu-icon
Domov

Elektrizujúca vianočná súťaž

Tieto Vianoce budú výnimočné, priamo elektrizujúce! Zapojte sa do súťaže s Mastercardom o 46 špičkových cien. Stačí platiť bezhotovostne svojou OTP kartou, mobilom alebo hodinkami a každou zúčtovanou desiatou platbou ste automaticky v žrebovaní. Či budete platiť za darčeky alebo za bežný nákup do domácnosti, máte čas, súťaž trvá až do Vianoc.

Každá desiata bezhotovostná platba sa počíta

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

 • bežný účet v OTP Banke
 • platobná karta Mastercard alebo Maestro
 • od 1.12. do 24.12. platiť bezhotovostne platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami na POS termináli alebo na internete
 • za každých 10 zúčtovaných platieb získate 1 hlas do žrebovania o 46 vecných cien

Žrebovanie prebehne na začiatku januára 2021. Výhercom bude zaslaná informácia o výhre emailom a následne budú kontaktovaní riaditeľom pobočky, v ktorej má klient vedený účet. Klient-výherca si preberie osobne svoju výhru v pobočke v dohodnutom termíne.

Výhra, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350 EUR, podlieha v zmysle platnej daňovej legislatívy dani z príjmov vo výške 19 % zo sumy prevyšujúcej 350 EUR. Daň uhradí vyhlasovateľ súťaže OTP Banka Slovensko, a.s., čím je daňová povinnosť výhercu z predmetnej výhry splnená.


 

Výhercovia súťaže

Poradie Výhry Výherca
1. elektrický motocykel VESPA ELETTRICA René V., Gabčíkovo
2. - 4. e-bike Cube NATURE ONE 625 Zdenka L., Michalovce
e-bike Cube NATURE ONE 625 Martin F., Ivachnová
e-bike Cube NATURE ONE 625 Ján D., Michalovce
5. - 6. notebook Apple MacBook Air 13" Peter K., Martin
notebook Apple MacBook Air 13" Žaneta Sz., Komárno
7. - 11. telefón Apple iPhone 11 Anna T., Komárov
telefón Apple iPhone 11 Lívia B., Modra
telefón Apple iPhone 11 Ladislav S., Plavecký Štvrtok
telefón Apple iPhone 11 Ondrej B., Spišská Nová Ves
telefón Apple iPhone 11 Oliver Č., Humenné
12. - 16. telefón Samsung Galaxy S20 FE Peter V., Záhorská Ves
telefón Samsung Galaxy S20 FE Tomáš K., Humenné
telefón Samsung Galaxy S20 FE Timea Sz., Ivanice
telefón Samsung Galaxy S20 FE Miriam L., Slovenská Ľupča
telefón Samsung Galaxy S20 FE Vladimír T., Žilina
17. - 21. e-vysávač Robot Roomba i7 Zoltán M., Komárno
e-vysávač Robot Roomba i7 Pavel R., Ivanka pri Dunaji
e-vysávač Robot Roomba i7 Jaroslav V., Zvolen
e-vysávač Robot Roomba i7 Norbert B., Imeľ
e-vysávač Robot Roomba i7 Ľubica M., Martin
22. - 26. smart hodinky Apple Watch Series 6 Ivana R., Ružomberok
smart hodinky Apple Watch Series 6 Roman O., Dolný Kubín
smart hodinky Apple Watch Series 6 Martina B., Banská Štiavnica
smart hodinky Apple Watch Series 6 Monika M., Tvrdošovce
smart hodinky Apple Watch Series 6 Ivan Sch., Bratislava
27. - 31. smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 Tetjana Ch., Spišská Nová Ves
smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 Petra G., Trebišov
smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 Katarína B., Obyce
smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 Jakub V., Martin
smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 Zuzana F., Komárno
32. - 36. GOPRO kamera HERO7 Black Jozef F., Alžbetin Dvor
GOPRO kamera HERO7 Black Peter Š., Lubina
GOPRO kamera HERO7 Black Tibor D., Leles
GOPRO kamera HERO7 Black Jaroslav H., Viničky
GOPRO kamera HERO7 Black Renáta P., Banská Bystrica
37. - 41. slúchadlá Apple AirPods Žofia R., Číž
slúchadlá Apple AirPods Jan V., Madunice
slúchadlá Apple AirPods Peter K., Považská Bystrica
slúchadlá Apple AirPods Žaneta B., Jakubany
slúchadlá Apple AirPods Richard L., Padaň
42. - 46. slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black Miklós B., Kľúčovec
slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black Martin M., Nové Zámky
slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black Viera B., Banka
slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black Michaela N., Veľký Biel
slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black Rastislav V., Malé Kozmálovce

Všetci výhercovia boli informovaní o svojej výhre prostredníctvom emailu a SMS.

Výhry budú osobne odovzdané v príslušnej pobočke výhercu, s ktorým sa telefonicky dohodne riaditeľ pobočky o termíne odovzdania vzhľadom na pandemické opatrania pobočky.

Čo môžete vyhrať?

 • 1 x elektrický motocykel VESPA ELETTRICA
 • 3 x e-bike Cube NATURE ONE 625
 • 2 x notebook CTO MacBook Air 13
 • 5 x telefón iPhone 11
 • 5 x telefón Samsung Galaxy S20
 • 5 x e-vysávač Robot Roomba i7
 • 5 x smart hodinky Apple Watch Series 6
 • 5 x smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2
 • 5 x GOPRO kamera HERO7
 • 5 x slúchadlá Apple AirPods
 • 5 x slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black

Štatút súťaže

Termín konania súťaže a hodnotené obdobie súťaže: 1. 12. 2020 – 24. 12. 2020

1.   Úvod
Súťaž „Elektrizujúce Vianoce“ (ďalej „súťaž“) je určená pre všetkých  klientov OTP Banky, ktorí majú k svojmu účtu v banke vydanú platobnú kartu (ďalej len „účastník“).
Účelom súťaže je podpora platieb platobnou kartou Mastercard/Maestro, mobilom alebo hodinkami.
Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: OTP Banka Slovensko, a. s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 335/B, (ďalej aj „Organizátor“, resp. „OTP Banka“).

2.   Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre všetkých klientov OTP Banky, ktorí majú v banke vedený účet s vydanou platobnou kartou Mastercard/Maestro.

3.   Súťažné podmienky
3.1. Do súťaže bude zaradený každý klient OTP Banky, ktorý v súťažnom období od 1 .12. 2020 do 24. 12. 2020 bude mať zúčtovaných 10 platieb platobnou kartou Mastercard/Maestro, hodinkami alebo mobilom prostredníctvom aplikácií Google Pay alebo Apple Pay.
3.2. Za každých zúčtovaných 10 platieb podľa bodu 3.1. tohto štatútu získa súťažiaci jeden hlas do záverečného žrebovania (napr. v prípade 23 platieb sa do súťaže počítajú 2 hlasy).
3.3. Do súťaže sa počítajú všetky zúčtované transakcie v uvedenom období platobnou kartou (kontaktné aj bezkontaktné), hodinkami alebo mobilom podľa bodu 3.1. bez ohľadu na ich výšku.
3.4. Do súťaže sa počítajú všetky platby podľa tohto štatútu, ktoré budú súťažiacim realizované a bankou zúčtované od 1. 12. 2020 (00.00 hod.) do 24. 12. 2020 (24.00 hod).
3.5. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci OTP Banky, ktorí boli počas súťažného obdobia od 1. 12. 2020 do 24. 12. 2020 v trvalom pracovnom pomere v OTP Banke.

4.   Súťažné výhry
4.1. V súťaži budú žrebované tieto výhry:

 • 1 x elektrický motocykel VESPA ELETTRICA
 • 3 x e-bike Cube NATURE ONE 625 ALLROAD TRAPEZE 2021 Black n Red
 • 2 x notebook CTO MacBook Air 13" Retina i7 1.2GHz Quad-Core 8GB 256GB Space Gray SK (2020)
 • 5 x telefón iPhone 11 128 GB zelený
 • 5 x telefón Samsung Galaxy S20 FE modrý
 • 5 x e-vysávač Robot Roomba i7
 • 5 x smart hodinky Apple Watch Series 6 GPS, 44mm Space Gray Aluminium Case with Black Sport Band – Regular
 • 5 x smart hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 44 mm čierne
 • 5 x GOPRO kamera HERO7 Black
 • 5 x slúchadlá Apple AirPods with Wireless Charging Case (2019)
 • 5 x slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live Black

5.    Hodnotenie súťaže
5.1. Výhry budú žrebované pod notárskym dozorom do 15. 1. 2021.
5.2. Pre každú výhru bude vyžrebovaný jeden výherca a jeden náhradník pre prípad neprevzatia výhry.

6.   Oboznámenie výhercu o výhre a vyplácanie výhier
6.1. Výhercom bude vyžrebovanie konkrétnej výhry oznámené e-mailom alebo listom, podľa dostupnosti údajov. Výhercovia môžu byť kontaktovaní aj telefonicky.
6.2. V prípade, ak sa nepodarí kontaktovať výhercu a/alebo výherca nepotvrdí záujem o prevzatie výhry do 30 kalendárnych dní od prvého zaslania informácie o výhre zo strany OTP Banky, výhra pripadne vyžrebovanému náhradníkovi, ktorého bude OTP Banka kontaktovať spôsobom a v termínoch podľa bodu 6.1 a 6.2. tohto štatútu.
6.3. V prípade, ak sa nepodarí kontaktovať náhradníka v súvislosti s oznámením výhry a ten nepotvrdí záujem o prevzatie výhry do 30 kalendárnych dní od prvého zaslania informácie o výhre, výhra nebude udelená.
6.4. Výhru si výherca alebo náhradník vyzdvihne na jednej z pobočiek OTP Banky, ktorú si zvolí v rámci komunikácie s oznamovateľom výhry za OTP Banku. Oznamovateľ výhry oznámi výhercovi termín doručenia výhry na zvolenú pobočku pre účely prevzatia výhry.
6.5. Ak si výherca neprevezme výhru do 30 kalendárnych dní od termínu doručenia na pobočku (termín oznámený výhercovi), výhra bude pridelená náhradníkovi.
6.6. Ak si náhradník neprevezme výhru do 30 kalendárnych dní od termínu doručenia na pobočku (termín oznámený náhradníkovi výhercovi), výhra nebude udelená a zostáva vo vlastníctve OTP Banky.
6.7. Pre účely prevzatia výhry pracovník OTP Banky na pobočke, ktorá výhru odovzdáva, identifikuje výhercu za účelom overenia oprávnenosti prevziať výhru. Prevzatie výhry potvrdí výherca podpisom na preberací protokol k výhre.
6.8. V zmysle platnej daňovej legislatívy výhry z tejto súťaže v hodnote nad 350 eur sú predmetom dane vyberanej zrážkou – túto daň zaplatí a odvedie za výhercu Organizátor súťaže.

7.   Ochrana osobných údajov
7.1. Zapojením sa do súťaže účastník berie na vedomie, že Organizátor bude spracúvať osobné údaje účastníka v rozsahu nevyhnutnom na zapojenie do súťaže, na identifikáciu a kontaktovanie účastníka s cieľom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne v rozsahu údajov uvedených v preberacom protokole k výhre. S osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenia GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností Organizátora v súvislosti s účasťou účastníka na súťaži.
7.2 Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vykonania súťaže, zdokumentovania jej priebehu, vyhodnotenia a archivácie výsledkov.
7.3 Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie však do 30. 4. 2021. Účastník má právo najmä požadovať od Organizátora potvrdenie informácie o spracúvaní jej osobných údajov; na prístup k týmto osobných údajov; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenosnosť  údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu a právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Účastník je oprávnený uplatniť svoje práva u Organizátora písomne na ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na adresu Organizátora.
7.4. V prípade otázok alebo sťažností  pre oblasť ochrany osobných údajov sa účastník môže písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu. Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@otpbanka.sk alebo listom na adresu OTP Banka Slovensko, a.s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
7.5. Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa príslušnej právnej úpravy, najmä identifikačné údaje Organizátora, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), rozsah spracúvaných osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.
7.6. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na každej pobočke OTP Banky, na webovej stránke OTP Banky v časti Právne informácie https://www.otpbanka.sk/pravne-informacie.

8.   Záverečné ustanovenia
8.1. Za dodržiavanie pravidiel tejto spotrebiteľskej hry je zodpovedný jej Organizátor (OTP Banka).
8.2. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže, stanovenými týmto štatútom. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi platným zákonom o dani z príjmov. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
8.3. Štatút spotrebiteľskej hry je zverejnený na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.
8.4. Organizátor si vyhradzuje právo tento štatút kedykoľvek jednostranne zmeniť, ako aj právo súťaž zrušiť. Zmeny podmienok súťaže alebo ukončenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.
8.5. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Bratislava, 1. 12. 2020

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/vianocna-sutaz