menu-icon menu-icon
Domov

Vyplácanie príspevkov Nadácie Gábora Bethlena

OTP Banka Slovensko, a.s., zabezpečuje technickú realizáciu projektu Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. OTP Banka ako člen bankovej skupiny OTP, sa prvýkrát zapojila do výplaty štipendií poskytovaných Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) v roku 2011. Z organizačnej stránky projekt realizuje Zväz maďarských pedagógov na Slovensku (SzMPSz). Cieľom dlhodobého projektu BGA je poskytnúť podporu žiakom študujúcim v maďarskom jazyku v rámci uchádzania sa o výchovno-vzdelávacie štipendium. V rámci projektu sa môžu o štipendium uchádzať škôlkari, žiaci základných a stredných škôl aj vysokoškolskí študenti študujúci v maďarskom jazyku.

Úspešným uchádzačom je štipendium vyplácané na ich účty. Uchádzači bez účtov si priznané štipendiá preberajú v hotovosti na pobočkách OTP Banky Slovensko, a.s. Neprevzaté štipendiá sú prevedené na účet BGA vedený v OTP Nyrt.

  • 1.8.2017, Bratislava

Dovoľujeme si vás informovať, že školské príspevky Nadácie Gábora Bethlena zatiaľ nie sú vyplácané. O presnom termíne výplate budete informovaní prostredníctvom listovej zásielky, ktorý zasiela Zväz maďarských pedagógov.


Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány ösztöndíjainak kifizetése egyelőre nincs folyamatban. A kifizetés pontos időpontjáról levélben tájékoztatja Önöket a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

SCROLL TO TOP