menu-icon menu-icon
Domov

Základný bankový produkt

OTP Banka Slovensko, a.s. v zmysle § 27c zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytuje Základný bankový produkt klientom – spotrebiteľom s účinnosťou od 1.2.2016 v nasledovnom rozsahu:

Podmienky zriadenia

 • fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov
 • spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti v OTP Banke ani v žiadnej inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky iný platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1 násobok minimálnej mzdy

Spotrebiteľ je povinný predložiť:

 • doklad totožnosti
 • písomnú žiadosť o poskytnutie Základného bankového produktu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie, v ktorom spotrebiteľ potvrdí, že spĺňa podmienky pre zriadenie Základného bankového produktu

Rozsah služieb zahrnutých v Základnom bankovom produkte: 

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu v EUR
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene EUR na území Slovenskej republiky:
  • vklad hotovosti - vklad finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste
  • výber hotovosti - výber finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste
  • výber hotovosti z bankomatov OTP Banky Slovensko a ČSOB
  • úhrada - jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný elektronickým bankovníctvom a v obchodnom mieste banky (na formulári určenom bankou)
  • úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaného v obchodnom mieste banky
  • SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s inkasom
  • platby kartou
 • zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty Mastercard Standard majiteľovi účtu
 • mesačný výpis elektronicky, osobne alebo poštou
 • zriadenie sporiaceho účtu so základnou úrokovou sadzbou 

Poznámka: na Základnom bankovom produkte nie je možné poskytnúť povolené prečerpanie na účte.

Výška poplatku za Základný bankový produkt je 0 EUR mesačne.

Mimosúdne riešenie sporov
Spory zo zmluvy o vedení Základného bankového produktu možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Ak spotrebiteľ a banka uzatvoria osobitnú rozhodcovskú zmluvu, spory zo zmluvy o vedení Základného bankového produktu je možné riešiť aj v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to prostredníctvom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, číslo povolenia Ministerstva spravodlivosti SR SRS 003.

 

Informácie o Základnom bankovom produkte

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/zakladny-bankovy-produkt