menu-icon menu-icon
Domov

Základný bankový produkt

OTP Banka Slovensko, a.s. v zmysle § 27c zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytuje Základný bankový produkt klientom – spotrebiteľom s účinnosťou od 1.2.2016 v nasledovnom rozsahu:

Podmienky zriadenia

 • fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov
 • spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti v OTP Banke ani v žiadnej inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky iný platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1 násobok minimálnej mzdy

Spotrebiteľ je povinný predložiť:

 • doklad totožnosti
 • písomnú žiadosť o poskytnutie Základného bankového produktu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie, v ktorom spotrebiteľ potvrdí, že spĺňa podmienky pre zriadenie Základného bankového produktu

Rozsah služieb zahrnutých v Základnom bankovom produkte: 

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu v EUR
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene EUR na území Slovenskej republiky:
  • vklad hotovosti - vklad finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste
  • výber hotovosti - výber finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste
  • výber hotovosti z bankomatov OTP Banky Slovensko a ČSOB
  • úhrada - jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný elektronickým bankovníctvom a v obchodnom mieste banky (na formulári určenom bankou)
  • úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaného v obchodnom mieste banky
  • SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s inkasom
  • platby kartou
 • zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty Mastercard Standard majiteľovi účtu
 • mesačný výpis elektronicky, osobne alebo poštou
 • zriadenie sporiaceho účtu so základnou úrokovou sadzbou 

Poznámka: na Základnom bankovom produkte nie je možné poskytnúť povolené prečerpanie na účte.

Výška poplatku za Základný bankový produkt je 0 EUR mesačne.

Mimosúdne riešenie sporov
Spory zo zmluvy o vedení Základného bankového produktu možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Ak spotrebiteľ a banka uzatvoria osobitnú rozhodcovskú zmluvu, spory zo zmluvy o vedení Základného bankového produktu je možné riešiť aj v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to prostredníctvom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, číslo povolenia Ministerstva spravodlivosti SR SRS 003.

 

Informácie o Základnom bankovom produkte

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.