menu-icon menu-icon
Domov

Zoznam doporučených produktov pre jednotlivých klientov

Názov služby, predpisu, produktu Investičný profil klienta Gestor produktu
Stabilný Konzervatívny Vyvážený Dynamický
Sprostredkovanie predaja podielových listov podielových fondov         Oddelenie Depozitných produktov
1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. NIE ÁNO ÁNO ÁNO
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. NIE NIE ÁNO ÁNO
Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol. , a.s. NIE NIE ÁNO ÁNO
Primárny predaj HZL OTP Banky prostredníctvom siete pobočiek NIE ÁNO ÁNO ÁNO
Produkty treasury otp banky pre klientov         Odbor Treasury
Obchodovanie so zahraničnými CP na účet klienta NIE NIE ÁNO ÁNO  
Menové obchody (forwardy) s fyzickou dodávkou NIE NIE NIE ÁNO
Spotové obchody bez fyzickej dodávky NIE NIE ÁNO ÁNO
Forwardové obchody bez fyzickej dodávky NIE NIE NIE ÁNO
Finančná zmenka NIE ÁNO ÁNO ÁNO

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.